Bilim insanları, çocukken suiistimale uğramanın sadece ruhsal izlere neden olmadığını, beyinde de değişikliğe sebep olduğunu buldu.

Alman Münster üniversitesi bilim insanları, sonuçları Biological Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmalarında, çocukluğunda suiistimale uğramış yetişkinlerin beyinlerinde korku merkezinin fazla faal, beynin bazı bölümlerinin ise normalden daha küçük olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, psikolojik açıdan sağlıklı 148 kişi üzerindeki araştırmalarında, yüzünde kızgınlık veya korku ifadeleri taşıyan insanların fotoğraflarını gösterdi.

Çocukken suiistimal edilmiş deneklerde bu fotoğraflara bakarken, beynin, özellikle korkudan sorumlu olan amigdala bölümünde aşırı faaliyet gözlemlendi.

Psikiyatrist Udo Dannlowski, sağlıklı yetişkinlerde, çocukluktaki suiistimal ile amigdala bölgesi arasındaki bu bağın ilk kez ispatlandığını belirtti.

Bilim insanları, araştırmalarının ikinci bölümünde de belirli beyin bölgelerinin büyüklüğüne baktı. Çocukken suiistimale uğrayanlarda hipokampus ve frontal lobda küçülme olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Deniz ALGÜN

Doktor bey merhaba dizlerimde otururken sabit kaldığı için aşırı derecede ağrı oluyor birkaç doktora uğradım fakat herhangi bir sonuç alamadım bir ark... devamı