Gözlerin belli uzaklıkta bulunan nesnelere odaklayamamasına miyop denir. Miyop kelimesinin sözlük anlamı kısık gözdür. Miyop hastalar yakındaki bir nesneyi görme konusunda bir zorluk yaşamazlar ancak daha uzakta ki nesneleri görme konusunda bazı sıkıntılar yaşarlar.

Tanı koyulmayan miyop özelikle çocukların okul hayatında ciddi performans düşüklüklerine neden olmaktadır. Bu yüzden miyop tedavisi öncesinde çocuklarda göz kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Miyopluk belirtileri genellikle 6-10 yaş arası çocuklarda görülmeye başlanır ve ergenlik çağından sonra ki dönemlere kadar etkisini daha da arttırır. Bu dönemden sonra daha yavaş şekilde gelişir. Bu yüzden erken teşhis konulup tedaviye başlanması her hastalıkta olduğu gibi miyoplukta da son derece önemlidir.

Miyop kendi içerisinde derecelerine göre düşük, orta ve yüksek olarak 3 başlığa ayrılır.

Lazerle Miyop Tedavisi Kaç Numaraya Kadar Yapılır?

Miyopinin Sınıflandırılması

Okul Çağı Miyopisi: Toplumun %20-25’inde görülür. Tedavi edilmesi durumunda görme yetisi tam olarak kazanılır.

Ara Tip Miyopi: Bu miyop türünde tedavi sonucunda çok büyük oranda tam görme yetisi kazanılabilir.

İlerleyici Miyopi: Genelde genetik nedenli miyoplardır. Göz tansiyonu riski vardır.

Miyopluk genetik midir?

Evet. Miyopluğun genetik yollarla geçişi çok sık rastlanan bir durumdur. Bu durum miyopluk olan ebeveynlerin çocuklarının da miyop olacağı anlamına gelmez. Ancak hem annenin hem de babanın miyop olduğu durumlarda çocuğun da miyop olma olasılığını ciddi oranda arttırır.

Miyop Nasıl Tedavi Edilir?

Miyop günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Gözlük ve kontakt lens yardımıyla görme yetisi kazanılabilir.

Excimer Lazer Tedavisi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Lazer tedavisi miyop hastalığını tamamen giderebilmektedir. Ancak lazer tedavisi yapılabilmesi için hastaların sağlaması gereken bazı koşullar vardır.

  • Kişinin erişkinlik dönemine girmiş olması. Yani 18 yaş ve üzerinde olması
  • Son 9-12 ay içinde göz numarasının sabit kalmış veya çok az değişmiş olması
  • Gözlerde tedaviyi engelleyebilecek herhangi bir rahatsızlığın bulunmaması
  • Belli kronik hastalıkların bulunmaması

Koşulları sağlayan her bireye lazer tedavisi sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.

Excimer Lazer Tedavisi Ortalama Kaç Dakika Sürmektedir?

Genelde yarım saatten az bir sürede tamamlanmaktadır ancak birçok değişkenden etkilenebileceği için hastaya kesin bir süre verilmemektedir

Excimer Lazer Tedavisi Güvenilir midir?

Bu tedavi dünya çapında 15 yıldan fazla zamandır güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Uzman ellerde uygulandığı sürece başarı oranı son derece yüksektir.

Hangi Durumlar Miyopluğun Gelişmesine Neden Olur?

Miyop hastalığı genelde kalıtsal yollarla oluşmaktadır. Ancak kısık ışıkta çalışma, sürekli ve uzun süreli kitap okuma, beslenme bozukluğu miyop hastalığının oluşmasına ve daha da gelişmesine neden olmaktadır.

Miyopun Belirtileri

Miyopluğun en sık görülen belirtisi uzakta bulunan cisimleri görmekte zorluk çekmektir. Bu da bazı durumlarda baş ağrısına neden olmaktadır.

Tedavi Edilmeyen Miyop Ne Gibi Sorunlar Yaratabilir?

Miyopluğun tedavi edilmemesi kişinin hayat standartlarını ciddi oranda düşürür. Çok ilerlediği durumlarda körlük derecesinde görme kayıplarına neden olabilmektedir.

Miyop Tedavisi Detayları

Öncelikli iş olarak hastanın gözlerinin gücü otorefraktometre ile ölçülür. Ölçüm sırasında hastadan ekrandaki resme odaklanması istenir ve her iki göz içinde görüntü alınır. Özellikle erişkin olmayan bireylerde gizli kalabilecek kusurları belirlemek adına hastanın gözüne damla damlatıldıktan sonra ölçüm işlemi yapılır.

Göz numaralarının belirlenmesi için kullanılan bir diğer yöntem de retinoskopi yöntemidir. Retinoskopi, gözlerin ışığı kırma becerisini ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Cihazın içindeki ayna yardımıyla göze ışık vererek uygulanır. Ayna yardımıyla verilen ışığın retina üzerinde oluşturduğu gölge incelenir.

Tedavi sonucunda saptanan değerler doğrultusunda hastaya uygun gözlük camı verilir ve tedavinin sonuç vermesi için hastaların gözlükleri sürekli olarak kullanmaları gerekmektedir. Gözlük kullanmak istemeyen hastalara kontakt lensler önerilir. Kontakt lens kullanan hastaların enfeksiyon riski nedeniyle son derece dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ancak kontakt lensler her hasta için uygun olmayabilir tedaviyi sürdüren uzman hastanın durumuna göre alternatiflerini sunar.

Miyop Tedavileri Pahalı Tedaviler midir?

Miyop tedavisi fiyatları konusunda yazılı olarak herhangi bir fiyat vermek mümkün değildir. Bu tarz tedaviler hastanın durumuna göre geniş bir aralıkta değişir. Ancak bu tip tedaviler zamanında müdahale edilmediği takdirde ilerde daha büyük sorunları doğuracaktır bu yüzden maddi konular çok da caydırıcı olmamalıdır.

Lazer tedavisi yaptıran hastalar ise uzun yıllar süren tedavilere oranla uzun vadede daha az ücret ödemiş olmaktadır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

22 yaşındayım 10 yıldan fazla süredir gözlük kullanıyorum. Daha önce birçok devlet hastanesine gittim sağ gözüm 12yi aşkın miyop sol gözüm 4-5 derecel... devamı