Yetişkinlerin sigara içmesi çocuklarda menenjit riskini arttırıyor

Ebeveynlerin sigara içmesinin, çocuklarına ölümcül olabilen menenjit hastalığını geçirme olasılığını arttırdığına dair sağlam kanıtlar var.

Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, ebeveynlerin sigara içmesi ile meningokok menenjit arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürdü.

Bu bulgu, şimdilerde yeni araştırmalarla desteklenmektedir.

Bilim insanları, 15 yaşından küçük çocuklar arasında 68 tane meningokok menenjit vakasından toplanan verileri incelediler.

Meningokok hastalığının görülmesi ile ebeveynlerin sigara içme durumu arasında kuvvetli bir bağlantı olduğunu buldular.

Yapılan çalışmalara göre, çocukların anne veya babasından birinin sigara içmesi, hastalığın geçirilme olasılığını üç buçuk kat arttırıyor.

Evde içilen günde ortalama her 20 sigara, çocuğa menenjit geçme olasılığını iki buçuk kattan fazla arttırıyor. 

Çalışma,sigara dumanının bakterilerin boğazı kaplayan dokulara yapışmasını kolaylaştırdığını ortaya koydu ve çocukların daha fazla sigara dumanına maruz kaldıkça daha fazla bakteri taşıyacaklarını ileri sürdü.

Daha önce yapılan çalışmalar, sigara dumanı ile çocukluk enfeksiyonları ve ani bebek ölümü sendromu gibi diğer hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti.

Çalışma, hastalık ile araba sahibi olmak, kardeş sayısı ve evdeki kalabalık gibi sosyoekonomik faktörler arasında herhangi bir bağlantı bulamadı.

Sigarayı bırakmak

Yazarlar, çalışmaların, doktorların aileleri sigarayı bırakmaları konusunda aktif olarak cesaretlendirmeleri gerektiğini savunduğunu söylüyorlar.

"Yayılmacı meningokok hastalığı, ebeveynlerin sigara içmesi ile kuvvetli bir şekilde bağlantılıdır" diyen yazarlar, "İşleyen mekanizmalar tam olarak bilinmemesine rağmen, sosyal şartları iyileştirmek ve ebeveynlerin sigara içmelerini azaltmak şimdilik uygun tedbirler gibi görünmektedir" diye ekliyorlar.

Menenjit beyin zarının iltihaplanmasıdır ve buna çoğunlukla bakteriler ve virüsler neden olur.

İki ana bakteriyel menenjit türü vardır, meningokok ve pnömokok menenjit. Meningokok menenjit, en yaygın görülenidir.

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

Boy uzatmak için yetişkin takviyesi var mıdır? Varsa nedir almak istiyorum boyumun kısalığı psikolojimi bozuyor artık hocam 20 yaşındayım 🥲 ... devamı