Genel Bakış

Kalp yetmezliği kalbinizin çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Daha ziyade, kalbinizin pompalama gücünün normalden daha zayıf olduğu anlamındadır. Kalp yetmezliğinde kan, kalp ve vücudunuzda daha yavaş bir oranda hareket eder ve kalpteki basınç artar. Sonuç olarak, kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar oksijen ve besin pompalayamaz. Kalbin odacıkları buna, vücuda pompalamak üzere daha fazla kan tutmak için gerilerek veya daha sertleşerek ve kalınlaşarak yanıt verir. Bu, bir süreliğine kanın hareket etmesini sağlar, ancak zamanla kalp kası çeperleri zayıflar ve eskisi kadar güçlü pompalayamaz olur. Sonuç olarak, böbrekler buna, vücudun daha fazla sıvı (su) ve tuz tutmasını sağlayarak yanıt verir. Eğer kol, ayak, bacak, ayak bilekleri, ayaklar, akciğer ve diğer organlarda sıvı birikirse, vücutta kan toplanır; bu durumu açıklamak için kullanılan terim ise konjestif kalp yetmezliğidir.

Sebebi

Sebebi

Kalp yetmezliğine, kalp kasına zarar veren çoğu durum neden olur. Bu durumlar şunları içerir:

 • Koroner Arter Hastalığı. Koroner arter hastalığı (CAD), kalp kasına kan akışında azalmaya neden olacak şekilde, kalbe kan ve oksijen sağlayan arterlerde görülen bir hastalıktır. Eğer arterler tıkanır veya aşırı daralırsa, kalp oksijen ve besinler için açlık hisseder.
 • Kalp Krizi. Koroner arterlerden biri, kalp kasına kan akışını kesecek ve ona zarar verecek şekilde tıkandığında kalp krizi ortaya çıkar. Kalp kasının tamamı veya bir kısmı oksijen tedarikinden mahrum kalır. Kalp krizi, düzgün şekilde çalışmayan skarlı bir bölge oluşturacak şekilde kalp kasına zarar verebilir.
 • Kardiyomiyopati. Kalp kasına hasar verir. Nedenleri arasında arter veya kan akışı sorunları, enfeksiyonlar ve alkol ve ilaç kötüye kullanımı yer alır.
 • Kalbi aşırı çalıştıran durumlar. Yüksek tansiyon, kalp kapakçığı hastalığı, tiroit hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet ve doğuştan gelen kalp noksanlıkları kalp yetmezliğine neden olabilir. Buna ek olarak, kalp yetmezliği birçok hastalık veya durum aynı anda ortaya çıktığında da görülebilir. 

Türleri

Kalp Yetmezliği Türleri Nelerdir?

Sistolik disfonksiyon (veya sistolik kalp yetmezliği), kalp kası yeterince güçlü kasılmadığında ortaya çıkar, bu nedenle de vücuda oksijen açısından zengin kandan daha az pompalanır.

Diastolik disfonksiyon (veya diastolik kalp yetmezliği), kalp normal şekilde kasıldığında ancak karıncık –pompalama yapan başlıca oda- kalbe giren kan miktarını azaltacak ve akciğerlerdeki kan basıncını artıracak şekilde düzgün biçimde gevşemediğinde ortaya çıkar.

Sistolik veya diastolik fonksiyon bozukluğu bulunup bulunmadığının saptanmasına yardımcı olmak için, kalbin her atışta ne kadar iyi pompaladığını ölçmede ejeksiyon fraksiyon (EF) adı verilen bir test kullanılır.  Ejeksiyon fraksiyon kalbinizin her atışında dışarıya ne kadar kan pompaladığının yüzde olarak ölçümüdür. Doktorunuz sizde hangi durumun olduğunu söyleyebilir.

Sistolik kalp yetmezliği olan kişilerde, ejeksiyon fraksiyon yüzde 40’tan azdır. Ekokardiyografi (kalp ültrasonu) gibi görüntülü incelemeler kalbi genişlemiş halde ve her atışta normalden az miktarda kan pompalarken gösterir. 

Bunun aksine, diastolik kalp yetmezliği olan hastaların ise normal bir ejeksiyon fraksiyonu, kalbin normal bir pompalama kabiliyeti vardır, ancak ekokardiyografi kalbin, atışlar arası gevşemesi aşamasında düzgün şekilde kanla dolmadığını gösterir.

Aşamaları

Kalp Yetmezliğinin Aşamaları

2001 yılında, Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) “Kalp Yetmezliğinin Evreleri”ni geliştirmiştir. 2005 yılında güncellenen bu evreler kalp yetmezliğinin çoğunlukla ilerleyen bir durum olduğunu ve zaman içinde daha da kötüleşebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, tedavi planınıza neden yeni bir ilaç eklendiğini ve neden hayat tarzı değişimlerine ve diğer tedavilere ihtiyaç duyulduğunu da anlamanıza yardım eder.

AHA ve ACC tarafından sınıflandırılan evreler New York Kalp Derneği (NYHA) tarafından yapılan, hastaları belirti ve fonksiyon limitlerine göre I-II-III-IV şeklinde sıralayan  kalp yetmezliğinin klinik sınıflandırmasından farklıdır. Kalp yetmezliğinin hangi evresinde olduğunuzu doktorunuza sorun.

Tedavinizin AHA ve ACC’nin önerdikleri ile uyuşup uyuşmadığını görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin. Daha geri bir evreye geçemeyeceğinizi yalnızca ileri bir evreye geçebileceğinizi de aklınızda tutun.

Aşağıdaki tablo size uygulanabilir olan veya olmayan, kalp yetmezliğinizin nedenine ve özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak temel bir koruma planı taslağı göstermektedir. Eğer neden bu tedavileri gördüğünüzü veya görmediğinizi anlayamıyorsanız, doktorunuzdan listelenen tedavileri açıklamasını isteyin.

Aşama

 

Evrenin Tanımı

Olağan Tedavisi

 

Evre A

 

Kalp yetmezliğine yakalanma riski yüksek (kalp yetmezliği öncesi) kişiler şunlardan oluşur:

 • Yüksek tansiyon
 • Diyabet
 • Koroner arter hastalığı
 • Metabolik sendrom
 • Kardiyotoksik ilaç tedavisi geçmişi
 • Alkol kötüye kullanımı geçmişi
 • Ateşli romatizma geçmişi
 • Ailede kardiyomiyopati geçmişi

 

 • Düzenli egzersiz yapmak.
 • Sigarayı bırakma.
 • Yüksek tansiyon tedavisi.
 • Lipit bozukluk tedavisi.
 • Alkol ve yasal olmayan ilaçların kullanımını bırakma.
 • Eğer koroner arter hastalığınız varsa veya diyabet, yüksek tansiyon hastasıysanız veya başka vasküler veya kardiyak durumlarınız varsa anjiyotestin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACE inhibitörü) veya anjiyotestin II reseptör blokeri (ARB) yazılabilir.
 • Eğer yüksek tansiyonunuz varsa veya önceden kalp krizi geçirmişseniz beta-blokerler yazılabilir.

Evre A için yukarıda gösterilen tedavi yöntemleri de uygulanır.

 

Evre B

Sistolik sol kapakçık disfonksiyonu teşhisi konmuş ancak hiçbir kalp yetmezliği belirtisi göstermeyen, (kalp yetmezliği öncesi), kişiler şunlardan oluşur:

 • Geçmişte kalp krizi
 • Kapakçık hastalığı
 • Kardiyomiyopati

Teşhis genellikle, ekokardiyografi testi sırasında ejeksiyon fraksiyonu yüzde 40’tan az olan kişilere konur.

 

 • Bütün hastaların anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACE inhibitörleri) veya anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB) alması gerekir.
 • Beta-blokerler de kalp krizi sonrası hastaya yazılmalıdır.
 • Eğer uygun dozlarda beta blokerleri ve ACE/ARB ilaçlarına karşın belirtiler devam ederse bir aldosteron inhibitörü yazılabilir.
 • Koroner arter ve kapakçık onarımı için ameliyat seçenekleri veya (uygunsa) protez takılması tartışılmalıdır.
 • Eğer uygunsa, kalp krizi geçirmiş hastalar için ameliyat seçenekleri tartışılmalıdır.

 

Evre C

Sistolik kalp yetmezliği olduğu bilinen ve hali hazırda veya önceden belirtiler gösteren hastalar. En yaygın belirtiler şunlardan oluşur:

 • Nefes tıkanıklığı
 • Bitkinlik
 • Egzersiz yapma kabiliyetinde azalma

 

Evre A, B ve C için tedavi yöntemleri uygulanır.

 • Aşağıdaki tedavilerin uygun bir seçenek olup olmadığına karar verilmesi için hasta değerlendirilmelidir: Kalp nakli, ventriküler asist cihazları, ameliyat seçenekleri, araştırma tedavileri, damar yolundan sürekli olarak inotropik ilaçların verilmesi ve ömür boyu (palyatif veya hospis) bakım.

 

 

Özer SELİMOĞLU

Merhaba özer bey benim ayaklarımda varis var ve iç varisten ameliyat oldum.Ağrılarım geçmeyince bir kalp ve damar cerrahisine muayene oldum ve derin ... devamı