Cumartesi gecesi felci (palsi) genellikle yoğun alkol alımının ardından kişinin kolunu koltuğun kol dayanağının üzerine dayaması tutması ya da olağan olmayan bir pozisyonda uyumasıyla radyal sinir üzerindeki basınca bağlı olarak oluşur. Felç radyal humerusun (üst kol kemiği) radyal oluğundaki radyal sinirdeki incinmeden kaynaklanır. Muskulospiral sinir de denilen radyal sinir humerusun arka tarafındaki radyal oluğun içinden uzanır. Yaralanma sonucu felç genellikle geçicidir, nöropraksidir (sinir sistemindeki geçici iletim bloğu) ve kendi kendine iyileşir, ancak bazı talihsiz durumlarda adale yapısının uzun süre hareketsiz kalmasından dolayı rabdomyoliz ortaya çıkabilir.

Olgu örneklerinden biri, aşırı alkol alımının ardından sağ kolunu bir valizin etrafına dolayarak uyuyan 18 yaşında bir erkekte bildirilen cumartesi gecesi felcidir. Kişi, sağ kolunda felç, şiddetli ağrı ve şişmeyle uyanmıştır. Aynı zamanda rabdomyoliz ortaya çıkmıştır. Durumun seyri iyi olmamıştır. Bisepsle brakialis kaslarında total debridman ve brakioradialis kasındaysa kısmi debridman yapılması gerekmiştir. Bütün bunların nedeni sadece kişinin sarhoşken uyuyakalmasıdır.

Cumartesi gecesi felci bilek düşmesiyle tanımlanır. Radyal oyuktaki radyal sinirde yaralanma bileğin ekstansör kaslarında motor paraliziye neden olur, bu da bilek düşmesiyle sonuçlanır. Hasta bileğini kaldıramaz ve bilek aşağıya sarkar. Başparmaktaki bütün eklemlerin ekstansör kasları paralizi olur ve bu yüzden hasta başparmağını hareket ettiremez. Bütün olarak parmakların ekstansör kasları etkilenmemiştir çünkü elin geri kalanında ekstansiyondan sorumlu olan kemiklerarası kaslar ve solucansı kaslar, sırasıyla ulnar sinirlerle medyan ve ulnar sinirler tarafından desteklendiklerinden etkilenmemiştir. Supinatör ve brakioradialis kaslar paralize olur ancak önkolun supinasyon (önkolun ekseni etrafında dönme hareketi), bozulmamış biseps kası sayesinde mümkündür.

Triseps kası radyal sinirle desteklenmesine rağmen paraliziden kurtulur çünkü radyal sinirler radyal oyuğa girmeden önce üç kasın da baş kısmına ulaşır.

Elin arkası, başparmağın lateral (yan) tarafı ve avuç içinin başparmağa yakın olan kısmında his kaybı vardır. Başparmağın medial tarafında, işaret ve orta parmağın başparmağa yakın kısımlarında ve yüzük parmağının lateral (yan) kısımlarında his kaybı vardır. Ayrıca, başparmağının üzerinde tırnağın başladığı yer dışında, parmakların arkasında proksimal interfalanks eklemlere kadar uyuşma da meydana gelir.

Cumartesi gecesi felci geleneksel olarak genellikle sıkışmanın giderilmesi, fizik tedavi ve bilek splintleriyle kontrol edilir.

Dr. Emel GÖKMEN

Merhaba hocam 78 yaşında babam bir kaç gün aralıkla 2 defa felç atlattı sağ taraf ilk felç şah damarı tıkanıklıgından olmuş anjıyo ve stend takıldı st... devamı