Yeni yapılan bir çalışma, sigara içenlerle içmeyenler arasında bağlantı buldu. Bu çalışmaya göre, kanda B6 vitamini ve metionin amino asidinin yüksek olması, sigara içenlerde de, içmeyenlerde de akciğer kanseri riskini azaltıyor görünmektedir.

Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu araştırmacıları şu değerlendirmeyi yapıyorlar: “B6 vitamini ve metionin; sigara içmeyenlerde, sigarayı bırakanlarda ya da hala içenlerde, akciğer kanseri riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu tespit ettik.”  

Bağlantının ise, sebep-sonuç ilişkisi mi olduğunun henüz belirsiz olduğunu söylüyorlar.

Dünya Kanser Araştırma Fonu ve başka fonlar tarafından finanse edilen çalışma, Amerikan Tıp Derneği yayını ‘The Journal’ da yayımlandı.

B6 Vitamini Ve Akciğer Kanseri Riski: Çalışma Detayları

Araştırmacılar, 1992-2000 arasında Avrupa’nın 10 ülkesinden 519 binden fazla kişinin kaydolduğu çok geniş bir araştırmada, “Kanser ve Beslenme Konusunda Avrupa Olasılık Araştırması” katılımcılarının kan örneklerindeki B6 vitamini ve metionin seviyelerini değerlendirdi. 

Ekip, 899 akciğer kanseri vakasına odaklandı ve bunları,  1770 sağlıklı insandan oluşan karşılaştırma grubu katılımcılarıyla karşılaştırdı. Akciğer kanseri hastalarını ülkelerine, cinsiyetlerine, doğum tarihlerine ve kan toplanma tarihlerine göre eşleştirdi.  

Araştırmacılar; kandaki, vücudun proteini yıkmasına yardım eden, kırmızı kan hücrelerini koruyan ve diğer vücutsal fonksiyonları yerine getirin B6 ile B vitamini metabolizması içerisinde yer alan metionin düzeylerine göre katılımcıları dört grup altında sınıflandırdılar.

Sigara içmenin muhasebesinin yapılmasının ardından, B6 vitamini ve metionin ne kadar yüksek ise akciğer kanseri riskinin o kadar azaldığını buldular.

Araştırmacılar ortaya çıkardılar ki; B6 vitamini seviyesi en yüksek kişilerden oluşan grup, B6 düzeyinin en az olduğu gruptakilerle karşılaştırıldığında yüzde 56 oranında daha az kanser riskine sahiptiler. Kanında en yüksek metionin seviyesine sahip olanlar da, yüzde 48 oranında daha az kanser riskine sahiplerdi.

“Bu oldukça güçlü bir etkidir” diyen araştırmacılar, daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de açıklamalarında vurgulamaktadırlar.

Önceden yapılan bazı araştırmalar, sadece sigara içenlere bakmış ve B6 vitaminini, akciğer kanseri riskini azaltmakla ilişkilendirmişlerdi. Bu çalışma ise, hiç sigara içmeyenleri ve eski sigara içicilerini de çalışmaya dahil ederek bağlantı hakkındaki bilgiyi genişletti, geliştirdi.  

B6 vitamini fasulyede, tahıllarda, ette, kümes hayvanlarında, balıkta ve bazı meyve ve sebzelerde bulunur. Metionin ise, hayvansal proteinlerde, bazı kabuklu yemişlerde ve sebze tohumlarında bulunur.  

B6 Vitamini, Metionin ve Akciğer Kanseri: Sonuçların Ardından

Araştırmacılar, bağlantının nasıl açıklanacağının bilinmediğini belirtiyorlar. Ancak B6 vitamini eksikliği,  mesela DNA tahribatı riskini ve gen mutasyonunu arttırabilir ki bunlar da kanser gelişimini teşvik edicidir.

Metionin ise, B vitaminleri ile karmaşık metabolizma (dönüşüm) süreçlerine dahil olur.

Temel mesaj hala; sigara içen insanların, akciğer kanserinin ana risk faktörü olan sigara içmeyi bırakmaları gerektiği mesajıdır.

B6 vitamini, Metionin ve Akciğer Kanseri: İkinci Görüş

Şaşırtıcı bulgularıyla yeni çalışma, dikkatli bir şekilde yapılmış görünüyor. Ancak, bununla birlikte uzmanlar; kanserin önlenmesinde vitaminler üzerine yapılan araştırmaların, birçok hayal kırıklığı ile dolu olduğunu belirtiyorlar. 

“Bu nedenle erken yapılan sonuç değerlendirmelerine atlamak akıllıca olmaz” diyen araştırmacılar, bir sonraki adımın, elde edilen bulguların başka gruplar üzerinde denenmesi olacağını belirtiyorlar.

“Bu bulgular, ne sigara içenlerin sigarayı bırakmak yerine B6 vitamini alarak bunu dengeleyebileceklerine delil olarak yorumlanmalıdır ne de cilt ve sinir sistemi üzerinde toksik etkisi olan B6 vitamininin yüksek düzeyde alınmasını teşvik etmek olarak algılanmalıdır.” 

Uzmanlar insanları diyetlerinin izin verdiği, tavsiye edilen B6 vitamini miktarını geçmemeleri konusunda uyarıyorlar. 50 yaşın altındaki yetişkinlerin günlük 1.3 miligram B6 vitaminine ihtiyacı vardır, bu da yaklaşık orta büyüklükte iki muzda bulunan miktara eşittir. 

Uzm. Dr. Meftun ÇELİKÇİ

öncelikle geçen gün test yaptırdım hemogram testi. sonuçlarım : hgb:11.3 normal aralık: 12.3-15.3 /// mcv:76.9 normal aralık :80-96/// rdw:16.0 norm... devamı