Akut lenfoid lösemi, çocuklarda en yaygın görülen kan kanseri türüdür. Kemoterapi tedavisi gelişiyor olmasına karşın, kanser sıklıkla geri gelmektedir. İsveç Kalmar Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, kemoterapiye maruz kaldıktan sonra hayatta kalan kanser hücrelerinin, kemoterapi karşısında daha az kırılgan ve daha fazla saldırgan olduklarını gösterdi. Ancak bu araştırma, hastalığın tedavi edilmesinde gelişme sağlayabilecek buluşları da artırdı. 

Örneğin araştırma, kemoterapiye maruz kalıp yaşamaya devam eden kanser hücrelerinin,  kardeşten yapılan kemik iliği nakline karşı bağışıklık geliştirmediğini gösteriyor. Bununla birlikte, aynı zamanda bu kanser hücrelerinde birçok önemli değişiklikler olduğu da gözlendi. Bir tarafta bu hücreler kemoterapiye karşı daha az kırılganken, yani daha dayanıklıyken, diğer taraftan gelişme hızları arttı. 

Araştırmacılar ayrıca, bağışıklık sistemi bakımından önemli olan ve kemik iliği nakline maruz kaldığında ya artan ya da azalan birçok gen tespit ettiler. Bu genlerin özellikle üç tanesi, bağışıklık sisteminin harekete geçmesi ve kanser hücrelerinin öldürülmesi sürecine katılıyor olmaları bakımından ilginçti. Ayrıca araştırmalar gösterdi ki, bu tür kemik iliği nakli, bağışıklık savunmasının bir bölümünü harekete geçirdiği ispatlanan lösemi hücreleri üzerinde de engelleyici etki yapabiliyor. 

Son olarak, araştırmacılar, kemik iliği naklinden sonra kalan lösemi hücrelerinin denetlenip denetlemeyeceğine de baktılar. Bu, bir vericiden alınan bağışıklık hücreleri ile ölü lösemi hücrelerinin karışımının, farelere aşılanmasıyla yapıldı. Görüldü ki; bağışıklık sistemi bir dereceye kadar harekete geçti ancak sonuç olarak fare daha fazla yaşamadı. Diğer taraftan ise, bu farelerde kanser hücrelerine karşı antikor üreten B hücrelerinin olduğu gözlendi. Bu bilgiler, kemik iliği naklinin etkilerini geliştirmek için daha da detaylandırılabilir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

hocam merhaba ben 2015 nisan ayında lösemi oldum aml tanısı ile hastaneye yattım ve ilik nakli oldum nakilden yaklaşık 7 ay sonra kullandugumilaçlar ... devamı