Nedir

Nedir?

Bir bozukluğun depresyon olarak kabul edilmesi için ruh halinin düşük olduğuna dair kanıt olması gerekir. Bu ruh halinde gün boyunca küçük değişimler olabilir fakat birey genellikle neşeli olamaz ve bu basit şekilde mutsuz olmakla klinik depresyonda olmak arasındaki en büyük farktır. Sadece mutsuz olan kişiler, koşullar, arkadaşlar ya da gerçekleşen iyi bir şey tarafından bu ruh hali içinden çıkarılabilir. Depresyonda olan insanlar mutlu olaylardan etkilenmez. Ruh halleri etraflarında olanlara cevaben yükselmez. Genellikle duygusal olarak durgun ve tepkisiz kalırlar.

  • Tek kutuplu bozuklukların başladığı yaş büyük ölçüde değişir; genellikle bipolar vakalardan sonra olduğu konusunda görüş birliği vardır. Vakaların başlangıç zamanı yaşam süresi boyunca neredeyse eşit dağılır ama farklı etiyoloji faktörlerinin göreceli dağılımı muhtemelen erken ve geç başlangıçlı vakalar arasında farklılık gösterir.
  • Depresif bir dönemin ortalama uzunluğu 6 ay civarındadır fakat hastaların yaklaşık %25''inde bir yıldan uzun sürer ve yaklaşık %10-20''sinde mütemadiyen kronik bir seyir halini alır.
  • Majör depresyon hastalarının yaklaşık %80''i daha uzun epizotlar yaşar.

Tedavi

Tedavi

İlaçlar ve kısa süreli psikoterapileri içeren çeşitli tedavilerin depresyon için etkinliği kanıtlanmıştır.

Yakın zamanda lityumun tek kutuplu depresyon için başarı hikayesi kanıtlanmıştır.

İlaçlar:

Depresif bozuklukları tedavi etmek için kullanılan antidepresan ilaçların birkaç tipi vardır. Bunlara daha yeni ilaçla, başta seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) trisiklikler ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) dahildir. SSRI''ler ve dopamin ya da norepinefrin gibi nörotransmiterleri etkileyen diğer daha yeni ilaçlar genellikle trisikliklerden daha az yan etkiye sahiptir.

Bazı kısa süreli (10-20 hafta) terapiler de dahil birçok psikoterapi formu depresyon hastalarına yardımcı olabilir. "Konuşma" terapileri hastalara iç görü kazanmalarında ve sorunlarını, bazen seanslar arasında yapılmak üzere verilen ev ödevleriyle birlikte, terapistle yapılan söz alışverişiyle çözmelerinde yardımcı olur.

Bitkisel Terapi

Geçen birkaç yıl içinde, hem depresyon hem de anksiyete tedavisinde bitkilerin kullanımına gösterilen ilgi artmıştır. Avrupa’da hafif ya da orta şiddetli depresyon tedavisinde yaygın kullanılan bir bitki olan kantaron (Hypericum perforatum), son yıllarda ilgi görmeye başladı.

Başa Çıkma

Başa Çıkma

Depresif bozukluklar kişinin kendini tükenmiş, değersiz, çaresiz ve umutsuz hissetmesine neden olur. Böyle olumsuz düşünceler ve duygular bazı insanlara pes etmiş gibi hissettirebilir. Bu olumsuz görüşlerin depresyonun bir parçası olduğunun ve genelde gerçek koşulları doğru şekilde yansıtmadığının farkında olmak önemlidir. Tedavi etkisini göstermeye başladığı zaman olumsuz düşünceler kaybolur. Yaşam tarzı değişiklikleri, destekleyici ilişkiler, başa çıkma yeteneklerini geliştirme ve stresi yönetme yeteneklerini geliştirme gibi kendi kendine yardım etme tekniklerini uygulayın.

Uzm. Dr. Henri Griladze

Bir hastada manik depresif major depresyon sanrisal bozukluk donemsel olarak teshis edilebilir mi tesekkurler... devamı