Herhangi bir plastik cerrahi işlemi için en uygun aday uygun ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olandır. Seçici olmayan veya olamayabilen rekonstrüktif plastik cerrahiye karşıt olarak kozmetik plastik cerrahi son derece seçicidir. Kozmetik cerrahi seçici olduğu için, kozmetik plastik cerrahi yaptırmak isteyen herkesin sağlığının çok iyi olması gerekir. Tamamen kozmetik bir işleme başlamadan önce olabilecek en sağlıklı kişiyi elde etmek için bolca zaman vardır. Bu da rekonstrüktif plastik cerrahide bulunmayan bir lükstür zira o, genellikle bir travma ya da önceden belirlenemeyen bir kazadan sonra gerçekleşir. Bu durumlarda hayat ve/veya organı korumak adına kişi ideal tıbbi durumda olmasa bile rekonstrüktif plastik cerrahi işlemleri gerçekleştirilmez.

Sağlık sorunu olan insanlar için durum nedir? Onlar da plastik cerrahi olabilir mi? Cevap, sorunun ne olduğu ve iyi kontrol edilip edilemediğine bağlı olarak evet olacaktır. Plastik cerrahlar tarafından en sık görülen sağlık sorunu şeker hastalığıdır. Hastanın yemek yerden tüketilen şekeri, genelde glikoz, uygun biçimde kullanamadığında meydana gelen bir hastalıktır.  Bu da 1. tip diyabeti olan hastalarda görüldüğü gibi ya kişi insülin üretmediği için ya da kişinin glikozu işleme becerisi yoktur çünkü hücreleri ürettiği insüline cevap vermiyordur, bu da 2. tip diyabet olarak bilinir. Her iki diyabet türünde de kan şekeri ve kan glikoz eviyeleri normalden yüksektir. Sürekli olarak yüksek olan kan glikoz seviyesi birçok probleme yol açabilir. El ve ayaklarda dokunma ve hissetme sorunları (nöropati olarak da bilinir), körlük, böbrek problemleri, kalp problemleri ve az kontrol edilen kan glikoz seviyeleriyle sonuçlanacak yara iyileşme sorunları gibi. Plastik cerrahinin rekonstrüktif dalında, plastik cerrahlar genelde diyabet hastalarında yavaş iyileşen veya iyileşmeyen yaralar gözlemlemek durumunda kalır. Buna ek olarak, diyabeti olan bazı insanlar görünüşlerini düzeltme için kozmetik plastik cerrahi yaptırma yoluna gidebilir. Bu da plastik cerraha tek bir sorun oluşturur. Bütün ameliyat türleri bir yara veya kesiye neden olur. Kesinin cilde yapıldığı an ne kadar küçük olursa olsun bir yara meydana gelecektir. Bu, vücudun, iyileşme olarak bilinen normal yanıtıdır. Plastik cerrahlar iyi ya da kötü, yarasız cerrahiyle ün yapmışlardır. Bu ün de plastik cerrahların elinden herhangi bir yara oluşmamasından kaynaklanıyor çünkü plastik cerrahların yaraları vücudun görünmeyen yerlerine saklama fırsatları vardır. Bu gizli ve şüphelenilmeyen yerleri cilt buruşukluğu ve iç çamaşırınızla kaplı alanlar ya da iki parçalı mayonuzun dahil olduğu bölgeler olabilir. Plastik cerrahlar hastaların iyileşmesinden çok görünüşe önem veririler. Tamamen sağlıklı bir hastada hiçbir sağlık sorunu olmaksızın komplikasyonlar meydana gelebileceği için yara iyileşme sorunlarına daha yatkın olan diyabetli hastalara daha fazla özen gösterilmelidir.

Diyabetli hasta, kan glikoz seviyesi çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyorsa kozmetik plastik cerrahi olabilir. Kan glikoz seviyesinin iyi kontrolü nasıl olur? Ameliyattan önce gelen olağan kan çalışma süresiyle ilgili olarak dikkatli bir cerrah diyabetli hastalar için başka bir kan testi daha isteyecektir. Bu test glikosile hemoglobin seviyesi veya hemoglobin A1c testi olarak da bilinir. Gün içinde herhangi bir zamanda alınan kan şekeri normale gelebilir, hatta zayıf kan glikoz kontrol seviyesine sahip hastalarda bile. Hemoglobin A1c testiyse kandırılamaz. Bu test uzun dönem kan glikoz seviyesinin kontrolünü sağlar, özellikle de glikoz seviyelerinin önceki iki üç ay içinde ne kadar iyi kontrol edildiğini de gösterir. Bu seviye %7’den az olmalıdır. %7’den çoksa önceki iki ila üç ay içinde kan glikoz seviyesinin çok yüksek olduğunu ve kişinin insüline yönetiminde bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Buna ek olarak, ameliyat vücudun insüline nasıl yanıt vereceğini etkileyeceği için, plastik cerrahın, hastanın diyabetiyle ilgilenen bir doktorla çalışması daha temkinli bir davranış olacaktır. Diyabet ilaçları ameliyatın hemen ardından düzenlenmelidir. 

Uzm. Dr. Günnur ÖNARSLAN

Hocam Merhabalar; Sol elimin baş parmağında çok aşırı olmasa bile derimin içinde bir kaşıntı var. Gece yatmama ya da günlük hayatıma engel olmuyor anc... devamı