Nedir

Parafililer

Parafililer dürtüleri kontrol etmekle ilgili problemler olup başkalarına cinsel olarak uyarıcı gelmeyen alışılmadık objeleri, faaliyetleri veya durumları içeren yinelenen ve yoğun cinsel fantaziler, arzular ve davranışlarla karakterize edilirler. Ayrıca bu objeler, faaliyetler veya durumlar sık sık kişinin cinsel fonksiyonu için gereklidir. Parafilide kişinin dürtüleri ve davranışları önemli sıkıntıya ve/veya kişisel, sosyal veya mesleki bozulmaya sebep olur. Parafilili birinden ‘garip’ veya ‘sapık’ diye bahsedilebilir ve bu davranışların ciddi sosyal ve hukuki sonuçları olabilir.

Nelerdir

Hangi Davranışlar Parafili Olarak Kabul Edilir?

Teşhircilik (göstermecilik-utaçıcılık)

Teşhircilik kişinin cinsel organlarının masum bir yabancıya sergilemesini içeren yoğun, cinsel olarak uyarıcı fantaziler, dürtüler veya davranışlarla karakterize olur. Bu soruna sahip ‘teşhirci’ denilen kişi kurbanlarını şaşırtmak, şoke etmek veya etkilemek ister. Rahatsızlık genellikle sergileme ile sınırlıdır ve başka hiçbir zararlı ilerleme yapılmaz, fakat ‘edebe aykırı sergileme’ yasadışıdır. Kurbanla fiilen cinsel temas nadirdir. Ama kişi kendisini sergilerken veya kendisini sergilediğini hayal ederken mastürbasyon yapabilir.

Fetişizm

Bu sorunu olan insanların cansız objelerle ilişkili cinsel arzuları vardır. Kişi bu objeyi giymekle veya ona dokunmakla cinsel olarak uyarılır. Örneğin iç çamaşırı, lateks kıyafetler, kadın ayakkabısı, kadın iç çamaşırı veya gecelik gibi bir giyim eşyası bir fetiş objesi olabilir. Fetiş, bir eşle cinsel faaliyet yerine geçebilir veya istekli bir eşle cinsel faaliyete entegre edilebilir. Fetiş, cinsel arzunun tek objesi haline geldiğinde cinsel ilişkilerden çoğunlukla kaçılır. İlgili bir bozukluk olan parçacılık, örneğin ayaklar, göğüsler veya kalçalar gibi bir vücut parçasından cinsel olarak uyarılmaktır.

Frottörizm

Bu sorun da kişinin cinsel arzularının odağı olan cinsel organını, razı gelmeyen, tanıdık olmayan birine dokundurması veya sürtmesi ile ilgilidir. Bir çok frotterizm vakasında bir erkek cinsel bölgesini bir dişiye, çoğunlukla kalabalık bir kamusal mekanda dokundurur. Bu bozukluk ayrıca bir sorundur çünkü diğer kişi ile yaplan temas yasa dışıdır.

Pedofili

Pedofilili insanların ergenlik öncesi çocuk veya çocuklarla (genellikle 13 yaşında veya daha küçük) yasa dışı cinsel faaliyet içeren fantazileri, arzuları veya davranışları olur. Pedofilik davranış çocuğunun kıyafetlerini çıkarmayı, çocuğu istismarcının mastürbasyon yapışını seyretmeye teşvik etmeyi, çocuğun cinsel organlarına dokunmayı veya okşamayı ve çocuk üzerinde zorla cinsel eylemlerde bulunmayı içerir. Bazı pedofiller cinsel olarak yalnız çocuklarla ilgilenirler  ve yetişkinlerle hiç ilgilenmezler. Bazı pedofiller faaliyetlerini kendi çocukları veya yakın akrabaları ile sınırlarlarken (ensest) diğerleri başka çocukları mağdur eder. Bazı pedofiller, eğer istismarı ifşa ederlerse kurban üzerinde kuvvet kullanabilir veya kurbanlarını tehdit edebilirler. Sağlık görevlileri küçüklerin böylesi istismarını bildirmeye yasal olarak zorunludurlar.

Bu faaliyet, tecavüz teşkil eder ve hapis ile cezalandırılabilir ağır bir suçtur.

Cinsel Mazoşizm

Bu bozukluğu olan bireyler cinsel heyecan ve orgazm elde etmek için aşağılanma, dövülme veya başka türlü ıstırap çektirilme eylemini (gerçek veya canlandırma) içeren cinsel fantazileri, dürtüleri veya davranışları kullanırlar. Bu eylemler sözlü aşağılama ile sınırlı olabilir veya dövülmeyi, bağlanmayı veya başka türlü istismar edilmeyi içerebilir. Mazoşitler fantazilerini kendi üzerilerinde uygulayabilirler- örneğin cildin kesilmesi veya delinmesi ya da kendilerini yakmak- veya başkalarına acı verme veya aşağılamadan hoşlanan bir eş arayabilirler (sadist). Bir eşle faaliyetler arasında kölelik, tokatlama ve tecavüz taklidi bulunur.

Sadomazoşit fantaziler ve faaliyetler razı yetişkinler arasında alışılmadık değildir. Fakat bu vakaların çoğunda aşağılama ve istismar fantazi olarak uygulanır. Katılımcılar davranışının bir ‘oyun’ olduğunun farkındadır, gerçek acı ve yaralamadan kaçınılır.

Potansiyel olarak tehlikeli, bazen ölümcül mazoşistik faaliyet, kişinin orgazm noktasında bir  asfeksi haline (nefesin kesilmesi) neden olmak için ip, kement veya plastik torba kullandığı otoerotik kısmi boğulmadır (asfiksasyon). Bu, orgazmı arttırmak için yapılır ama bazen kaza sonucu ölümler gerçekleşir.

Cinsel Sadizm

Bu bozukluğu olan bireyler, içinde cinsel bir partnere psikolojik veya fiziksel ıstırap vermenin (aşağılama ve terör dahil) sonucu cinsel heyecan olan ısrarcı fantazilere sahiptirler. Bu bozukluk, normal cinsel faaliyetteki ufak saldırganlık eylemlerinden farklıdır; örneğin kaba seks. Bazı vakalarda cinsel sadistler sadistik faaliyetlere katılmaya istekli partnerler bulabilmektedirler.

En aşırı halinde cinsel sadizm tecavüz, işkence veya hatta cinayet gibi yasa dışı faaliyetleri içerir, ki bu son durumda kurbanın ölümü cinsel heyecan yaratır. Tecavüz bir cinsel sadizm ifadesi olabilirken çoğu tecavüzcü için güdünün ıstırap verme olmadığı ve kurbanın acısının genellikle tecavüzcünün cinsel heyecanını arttırmadığına dikkat edilmelidir. Tersine tecavüz seks ve kurban üzerinde güç elde etmenin bir birleşimini içerir. Bu kişilerin yoğun psikiyatrik tedaviye ihtiyaçları vardır ve bu faaliyetler yüzünden hapse atılabilirler.

Transvestizm

Transvestizm veya transvestik fetişizm heteroseksüel erkeklerin cinsel uyarım yaratmak veya bunu arttırmak için kadın kıyafetleri giymeleri uygulamasını anlatır. Cinsel uyarı genellikle gerçek bir partneri içermez ama kişinin aynı zamanda kadın partner olduğu fantazisini içerir. Bazı erkekler yalnız  bir parça kadın kıyafeti, örneğin iç çamaşırı giyerken diğerleri tamamen bir kadın gibi giyinirler, saç stili ve makyaj dahil. Transvestit olarak karşı cinsin kıyafetlerini giymek bu kişinin cinsel olarak uyarılması veya orgazm olması için şart değilse bir problem değildir.

Röntgencilik

Bu  bozukluk, kıyafetlerini çıkaran veya çıkarmış ve/veya cinsel faaliyette bulunan masum ve rızası olmayan birini gözetleyerek cinsel heyecan duymayı içerir. Bu davranış, röntgenci tarafından mastürbasyonla tamamlanabilir. Röntgenci izlediği insanla cinsel temas arayışında değildir.

Yaygınlığı

Parafililer Ne Kadar Yaygındır?

Çoğu parafili nadirdir ve kadınlara göre erkekler arasında daha yaygındır (erkeklerle kadınların oranı yaklaşık 20’ye 1’dir). Fakat bu eşitsizliğin sebebi net olarak anlaşılmamıştır. Bu bozukluklardan bir kaçı saldırgan davranışla ilişkiliyse de diğerleri saldırgan veya zararlı değildir. Bazı parafililer- örneğin pedofili, teşhircilik, röntgencilik, sadizm ve frottörizm- suç teşkil ederler.

Ama parafilik fantazilere veya davranışlara sahip olmak her zaman kişinin zihinsel bir rahatsızlığı olduğu anlamına gelmez. Fantaziler ve davranışlar herhangi bir şekilde işlev bozukluğuna yol açmayan, sağlıklı ilişkilerin gelişmesini engellemeyen, kişiye veya diğerlerine zarar vermeyen ve suç oluşturmayan daha az şiddetli formlarda olabilirler. Mastürbasyon veya bir eşle ilişki sırasında hayal kurmakla sınırlı olabilirler.

Sebepleri

Parafilinin Sebebi Nedir?

Parafiliye neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bazı uzmanlar buna bir çocukluk çağı travmasının, örneğin cinsel istismarın sebep olduğuna inanmaktadır. Diğerleri objelerin veya durumların sık sık ve tekrarlayan bir şekilde haz veren cinsel faaliyetle ilişkilendirilmesi halinde cinsel olarak uyarıcı bir hale gelebileceklerini öne sürmektedirler. Çoğu vakada parafilili kişi başkalarıyla kişisel ve cinsel ilişkiler kurmakta zorluk yaşar.

Çoğu parafililer ergenlik çağında başlar ve yetişkinlikte devam eder. Parafili ile ilişkili fantazilerin yoğunluğu ve gerçekleşmesi kişiden kişiye değişir ve kişi yaşlandıkça azalabilir.

Tedavisi

Parafili Nasıl Tedavi Edilir?

Çoğu parafili vakası bu kişilerin davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve terapi ile tedavi edilir. İlaçlar parafiliye ilişkin zorunluluğu hafifletebilir ve sapkın cinsel fantazilerin ve davranışların sayısını azaltabilir. Bazı vakalarda, anormal veya tehlikeli cinsel davranışın sık göründüğü insanlara hormonlar verilebilir. Bu ilaçların çoğu kişinin cinsel dürtüsünü azaltarak işe yararlar.

Parafili Tedavisi Ne Kadar Başarılıdır?

Parafili tedavisinin etkili olması için uzun süreliliğin sağlanması gerekir. Tedaviye uymaya istekli olmamak başarısını engelleyebilir. Yasadışı nitelikli parafilileri olan insanların başkalarına zarar vermeden veya kendileri için yasal sorunlar yaratmadan önce profesyonel yardım almaları zorunludur.

İLGİLİ MAKALE

Cinsel Kimlik Bozukluğu