Nedir

Nedir?

Otizm (bazen “klasik otizm” de denir), otizm spektrum bozuklukları olarak bilinen gelişimsel bozukların bir grubunda en yaygın görülen durumdur. Otizm, bozuk sosyal etkileşim, sözlü ve sözlü olmayan iletişimde sorunlar ve sıradışı, tekrarlayan veya ciddi şekilde sınırlı davranışlar ve ilgilerle nitelendirilir. Diğer otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromunu, Retts sendromunu, çocuklukta bütünlük kuramama bozukluğunu ve yaygın gelişim bozukluğunu içerir. Uzmanlar, her 1000 çocuktan üç ila altı yaşında otizm olacağını tahmin ediyor. Otizmin görülme olasılığı erkeklerde, kadınlardan dört kat daha fazladır.

Bilinen Davranışları

Otizmin Bilinen Davranışları

Otizmi niteleyen üç ayırt edici davranış vardır. Otistik çocukların sosyal etkileşimde, sözlü ve sözlü olmayan iletişimde zorlukları ve tekrarlayan davranış sorunları veya dar, takıntılı ilgileri vardır. Bu davranışların etkisi hafiften sakatlayan derecelere doğru değişir.

Özelliği

Otizmin Ayırt Edici Özelliği

  • Otizmli çocuklar, isimlerine tepki vermede ve diğer insanlarla göz teması kurmada başarısız olabilirler. Diğerlerinin ne düşündüğünü veya hissettiğini yorumlamada zorluk çekerler, çünkü ses tonu ve yüz mimikleri gibi sosyal işaretleri anlayamaz ve uygun davranışlar hakkında diğer insanların yüzlerinden ipuçlarını okuyamazlar. Empatileri yoktur.
  • Otizmli çocukların çoğu, sallanma ve kendi çevresinde dönme gibi tekrarlayan hareketlerde, ısırma veya baş sallama gibi kendine zarar veren davranışlarda bulunurlar. Aynı zamanda diğer çocuklardan daha geç konuşma eğilimindedirler ve kendilerinden “ben” veya “benim” demek yerine isimleriyle bahsederler. Otizmli çocuklar, diğer çocuklarla nasıl oynaması gerektiğini bilmezler. Bazıları, konuştukları insanın ilgi alanını umursamadan dar bir çerçevede sevdikleri konular hakkında şarkı söyleme tonunda konuşurlar.  
  • Otizmli çocukların çoğu, düşük bir ağrı hassasiyetine sahiptir ama sese, dokunmaya veya diğer duyu uyarılmalarına anormal derecede hassastırlar. Bu sıradan olmayan tepkiler, kucaklanmaya direnç gösterme gibi davranışsal belirtilere eklenebilir.

Tanımlanması

Otizm Tanımlanamayabilir

Otizmin ciddiyeti ve belirtileri büyük oranda değişir ve özellikle hafif etkilenmiş çocuklarda veya güçten düşüren sakatlıklarla maskelendiğinde, tanımlanamayabilir. Doktorlar, otizmi teşhis etmede temel bir grup davranışa bel bağlarlar.

Doktorlar, çoğunlukla bir çocuğun gelişimi ve davranışına dair bilgi toplamak için bir anket formu veya diğer görüntüleme araçlarını kullanırlar. Bazı görüntüleme araçları, sadece aile gözlemlerine, diğerleri aile ve doktor gözlemlerinin birleşimine dayanır. Eğer görüntüleme araçları otizme işaret ediyorsa doktorlar, daha kapsamlı değerlendirme için sorular soracaktır. Doktora, özellikle otizm için görüntüleme yaptıysa, sorular sormak her zaman daha güvenlidir. Varsaymayın. Her zaman doktorunuzla çocuğunuzun davranışına dair dürüst olun.

Gösterge olabilecek davranışlar aşağıdaki gibidir:

  • Akranlarıyla arkadaşlık kurmada yetersizlik
  • Diğerleriyle bir konuşmayı başlatmada veya sürdürmede yetersizlik
  • Hayal gücüne dayanan ve sosyal oyunlarının olmaması veya bozukluğu
  • Dilin basmakalıp, tekrarlayıcı veya sıra dışı kullanımı
  • Yoğunluğunda veya odaklanmasında normal olmayan, sınırlı ilgi alanları
  • Belli nesnelerle veya konularla meşguliyet
  • Özel rutinlere veya ritüellere katı şekilde bağlılık

Değerlendirme Süreci

Otizm İçin Değerlendirme Süreci

Otizm teşhisinde kapsamlı bir değerlendirme bir psikolog, nörolog, psikiyatr, konuşma terapisti ve diğer profesyonelleri içeren bir ekip gerektirir. Ekip üyeleri, tam bir nörolojik değerlendirme ve derinlemesine bilişsel test ve dil testi yapacaklardır. Duyma sorunları, otizm için yanlış değerlendirilebilecek davranışlara neden olabildiğinden, gecikmiş konuşma gelişimine sahip çocuklarda, aynı zamanda duyma testi de yapılmalıdır. Tam bir değerlendirmeden sonra ekip genelde değerlendirme sonuçlarını açıklamak ve teşhisi sunmak üzere aileyle buluşur.

Tedavileri

Otizm Tedavileri

Otizm için bilinen bir çare yoktur. Terapiler ve davranışsal müdahaleler, özel belirtileri iyileştirmek için tasarlanır ve kayda değer ilerlemeler sağlayabilir. İdeal tedavi planı, otizmin esas belirtilerini hedef alan terapileri ve müdahaleleri; bozuk sosyal etkileşim, sözlü ve sözlü olmayan iletişimle ilgili sorunlar, takıntılı veya tekrarlayıcı davranışlar ve ilgileri birlikte ele alır. Çoğu profesyonel, daha erken müdahalenin daha iyi sonuçları olduğu düşüncesindedir.

Eğitimsel/Davranışsal Müdahaleler

Terapistler, çocukların sosyal ve dil becerilerini geliştirmelerine yardım etmek için iyi yapılandırılmış ve yoğun beceri odaklı eğitim seanslarını kullanırlar. Otizmli çocukların aileleri ve kardeşleri için aile danışmanlık hizmeti, çoğunlukla otistik bir çocukla yaşamanın belirli zorluklarıyla başa çıkmada ailelere yardımcı olur.

İlaç Tedavileri

Doktorlar, çoğunlukla kaygı, depresyon veya takıntı bozukluğu belirtilerinin üstesinden gelinmesi için bir antidepresan verirler. Psikoz önleyici ilaçlar, ciddi davranışsal sorunları tedavi etmek için kullanılır. Felçler, kasılmayı önleyici ilaçların biri veya birkaçıyla tedavi edilebilir. Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar için kullanılanlar gibi uyarıcı ilaçlar, bazen aşırı hareketi azaltmaya yardım etmek için etkin şekilde kullanılır. 

Diğer Tedaviler

Otistik çocuklar için bir dizi tartışmalı tedavilerin yanı sıra bilimsel çalışmalarla desteklenen birkaç tedavi vardır. Aileler, bu tedavilerin herhangi birini benimsemeden önce tedbiri elden bırakmamalıdır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Sinan Bey Merhaba, gerçekten çok can sıkıcı bir durumda olmasam asla buradan sizlere yazmazdım ancak telefonla da size ulaşamadığım için size danışmak... devamı