Metabolik hız kişiden kişiye değişir. Çünkü burada cinsiyet farkı belirleyici bir rol oynar. Bunun dışında bireyin vücut yapısı, vücut yüzeyi, kas kitlesi, hormonal dengesi, çevresel faktörler gibi unsurlar, özellikle metabolik hızı belirlereyen temel unsurlardır. Kişisel farklılıkları bu faktörler oluşturur ve bu da kilo yönetimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.
Genetik faktörler ise bireyin vücudundaki kas ve yağ kitlesini etkilediği için, metabolik hızını da dolaylı olarak etkiler. Tek başına belirleyici unsur olmamakla birlikte, genetik yapısında kas kitlesi yüksek olan, uzun boylu ve ince yapılı, vücut yüzeyleri farklı olan bireylerde metabolik hız da farklı bir düzeyde olacaktır.
Erkek ve kadında metabolik hız farkı
Erkeklerde metabolik hız, kadınlara göre her zaman daha fazladır. Bunun nedeni, erkeklerin vücutlarında bulunan kas kitlesidir. Bu kas kitlesi, metabolik hızlarının kadınlardan çok daha yüksek olmasını sağlar. Aynı yapıya sahip ve aynı cinsiyette olan kişilerde de metabolik hız farklı olabilir. Bunun nedeni çevresel faktörler, beslenme, günlük aktivite, egzersiz kapasitesi ve günlük su tüketimi ya da hormonal denge durumudur.

Yaş da metabolik hızı etkileyen faktörlerden biridir. Bebeklik döneminde metabolik hız yüksektir. Çünkü büyüme hormonları ya da büyüme gelişme için harcanan enerji fazladır. Ancak bu hız yaş ilerledikçe azalır. Yaşlılarla bebekler arasındaki değerlendirmelere bakıldığında, bebeklerdeki metabolizma hızının yaşlılara göre iki kat daha hızlı olabildiği görülmektedir. Yaş ilerledikçe hareket yeteneği, egzersiz kapasitesi ve kas kitlesi değiştiği için metabolik hız da bu değişimlerden etkilenebilir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhabalar hocam, SMILE laser ve LASIK in birbirine göre avantaj dezavantajları nelerdir? Ben 2.0 miyop um hangisi bana uygundur?... devamı