Nedir

Nedir?

Kalsitonin, kalsiyum ve fosfor metabolizmasına katkıda bulunduğu bilinen bir hormondur. Memelilerde, temel kalsitonin kaynağı, tiroit bezindeki parafoliküler hücreler, yani C hücreleridir ama akciğer ve bağırsak yolu gibi başka dokularda da geniş çeşitlilikte sentez edilir.

Kalsitonin, büyük bir prohormondan çıkan 32 aminoasitlik bir asit peptittir. Son aminonun halka şeklini almasına neden olan tekli disülfür bağı taşır.

Fizyolojik etkiler

Fizyolojik etkiler

Kalsitonine çok ve çeşitli etkiler atfedilir ama birçok vakada, bunlar farmakolojik hormon dozlarına karşılık olarak görülür ve fizyolojik ilişkileri şüphelidir. Ne var ki, kalsitoninin kalsiyum ve fosfor metabolizmasında rol oynadığı açıktır. Kalsitonin özellikle kandaki kalsiyum düzeylerini iki iyi araştırılmış hedef organlar üzerindeki etkileriyle kısmen artırma becerisine sahiptir:

  • Kemik: Kalsitonin, kemik matrisini “sindirip” kanda kalsiyum ve fosfor açığa çıkaran bir tür hücre olan osteoklastların etkilerini engelleyerek kemiğin emilimini bastırır.
  • Böbrek: Kalsiyum ve fosforun, böbrek borucuklarında yeniden emilerek idrardan kaybolması önlenebilir. Kalsitonin bu iki iyonun borucuklarda yeniden emilimini engelleyerek idrarda artan kayıp oranlarına yol açar.

Kalsitonin salgısını kontrol etmek

Kalsitonin salgısını kontrol etmek

Kalsitonin salgısını kontrol eden en baskın etmen, iyonize kalsiyumun hücre dışı yoğunluğudur. Artan kalsiyum düzeyleri kalsitonin salgısını güçlü biçimde destekler ve kalsiyum yoğunluğu normalin altına düştüğünde salgı bastırılır. Bir dizi başka hormon, bazı durumlarda kalsitonin üretimini desteklediğini göstermiştir, sinirsel kontroller de gösterilmiştir.

Hastalık durumları

Hastalık durumları

Çok sayıda hastalık anormal şekilde artan veya azalan kalsitonin düzeyleriyle ilişkilidir ama anormal kalsitonin salgısının patolojik etkileri tek başına genelde fark edilmez.

Kalsitonin için birçok terapötik kullanım vardır. Bir dizi sebepten kaynaklanan hiperkalsemiyi tedavi etmek için kullanılır ve kemik yeniden yapılandırmasında bir bozukluk olan Paget hastalığı için de kıymetli bir tedavidir. Kalsitonin bazı osteoporoz türlerinin kontrol altına alınmasında da değerli bir yardım gibi görünüyor.