Nedir

Nedir?

12 aylık bir sürede hastalığın dört veya daha fazla epizodunun olması halinde kişide hızlı döngülü bipolar bozukluk olduğu söylenir. Hastalığın bu biçimi hızlı döngülü olmayan bipolar bozukluktan daha çok tedaviye dirençlidir.

Bazı bipolar bozukluk, epizotlar arasında yalnız haftalar veya aylarca aralıklarla düzenli olarak nükseder. On dokuzuncu yüzyılda bu düzenli olarak nükseden bozukluklara Fransız psikiyatr Falret (1854) folie circulaire (döngüsel delilik) adını vermişti.

Bugün bipolar hastalarda duygu durumu düzensizliğinin sık nüksedişi genellikle hızlı döngülü bozukluk olarak adlandırılır. Hızlı döngülü bozukluğun bir dizi klinik özelliği yönetim ve önlemede önemlidir:

  • Bunlar kadınlarda daha sık gerçekleşir;
  • Eşlik eden hipotiroidizm yaygındır;
  • Antidepresan ilaç tedavisiyle tetiklenebilirler;
  • Lityum tedavisi göreceli olarak etkisizdir.

Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluk Hakkında Bilgi

DSM-IV’e göre hızlı döngülü bipolar bozukluğun esaslı unsuru önceki 12 ay süresince dört veya daha fazla duygu durum epizodunun gerçekleşmesidir. Hızlı döngülü göreceli olarak yeni bir teşhistir, psikiyatrlar ve araştırmacılar tarafından lityum bipolar bozuklukta kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra tanımlanmıştır.

Hızlı döngülü bipolar bozukluğun spesifik bir bipolar bozukluk olduğu fikri neredeyse reddediliyordu. Şimdi herhangi bir bipoların hızlı döngülü kalıba ‘dönebileceği’ düşünülmektedir ama vakaların hemen hemen tamamında (en son çalışmanın gösterdiği gibi) zaman içinde çoğu normal bipolar kalıplarına geri dönerler.

Hızlı Döngülü Bipolar Bozuklukta Cinsiyet Oranı

Hızlı Döngülü bozukluk bipolar bozuklukları olan bireylerin yaklaşık %10-20’sinde gerçekleşir. Genel olarak bipolar bozuklukta cinsiyet oranı eşitse de kadınlar hızlı döngülü kalıpları olan bireylerin %70-90’ını oluşturur.

Tedavi

Tedavi

Hızlı döngülü bipolar bozukluk için etkili bir tedavi bulmak güç olabilir. Hızlı döngülü bipolar bozukluk tedaviye cevap vermemeye meyilli tek bipolar hastalık kategorisi değildir. Örneğin, hızlı döngülü bipolar bozukluk kadar yaygın olan karışık disforik maniyi de tedavi etmek zor olabilir.

Bu özelliklerin birine sahip hastaların tümü lityuma dirençli değildir, ama yüksek bir oranı böyle olmaya meyillidir. Hızlı döngülü bipolar bozukluğun çeşitli tedavilerinin ayrıntılı çalışması.

İlaç

Hızlı döngülü bipolar bozukluğu olanlarda lityum yanıtı oranı yalnız %20-40’tır. Antipsikotik ilaçlar hızlı döngülü bipolar bozukluğun tedavisinde faydalı bulunmaktadırlar. Antikonvülsan ilaçlar da lityuma dirençli hızlı döngülü ve karışık durumların tedavisinde etkilidir. Tedavi planınız hakkında doktorunuza danışın.

Lamotrijin augmentasyon tedavisi ve monoterapi beş hızlı döngülü bipolar hastanın tedavisinde duygu durumu sabitleme ve antidepresan etkilere sahip gibi görünmüştür. Etki ortalama 7,5 ay sürmüştür.

Trisiklikler ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler) klasik antidepresan ilaçların bipolar bozukluğu olan hastalarda kullanımının hızlı döngülü bipolar bozukluk insidansını arttırdığı bulunmuştur.

1970’lerin başında yılda dörtten fazla bipolar bozukluk döngüsü olan hastaların lityuma iyi yanıt vermediğini akla getiren yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hızlı döngülü bipolar bozukluk bu yüzden bipolar bozukluğun lityuma dirençli bir alt grubu olarak tanınmış ve alternatif tedavi yöntemleri denenmiştir.

Araştırmaya göre hızlı döngülü kalıp geliştiren bipolar bozukluğu olan hastalar önemli depresif morbiditeye maruzdurlar ve intihar girişimi riskleri yüksektir.

Uzm. Dr. Tarık TURFAN

Merhaba hocam sımdı yemek yıyıyorum ama faydasını goremıyorum yemek yedıkten sonra karnım agrıyo metebolızmam mı hızlı çalışıyor hızlı çalışıyorsa ne ... devamı