Hamilelikte herhangi bir yiyeceğin veya içeceğin zamansız ve abartılı bir şekilde istenmesine aşerme denilmektedir. Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında görülen aşerme, 5. aydan sonra genellikle kaybolma eğilimindedir. Bunu tetikleyen mekanizmalar tam olarak açıklanamamakla birlikte, vücudun bu maddeleri istediği, ihtiyaç duyduğu yönünde yorumlar vardır. Örneğin, hamile kadınların canları çok tatlı istiyorsa kalori ihtiyaçlarının arttığı var sayılmaktadır. Çok fazla tuz istemeleri hakkında ise değişik bir mekanizma öne sürülmüştür. Gebelerde kan volümü artar. Volüm artınca sodyum rölatif olarak düşer ve vücudun sodyum ihtiyacı artar. Bu durumda da hamileler tuza aşererler. Ya da örneğin karoten eksikliği varsa şeftaliye, C vitaminine ihtiyaç varsa meyveye aşerebilirler. Bunların dışında sıklıkla çikolataya aşerilmektedir. Aşerme konusunda genel kabul gören tez, vücudun o anda neye ihtiyacı varsa, anne adayının o besini tüketmeyi aşırı bir biçimde istemesidir.

Op. Dr. Burcu KARDAŞ ARSLAN

daha hiç adet olmadım ama kahverengi leke var niçin acaba... devamı