Suni sancı aslında bütünsel bir müdahale yöntemidir. Yani kendisi başlaması gereken rahim kasılmalarını, ilaçlar yardımıyla başlatmaktır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi, bu ilaçlarda da bazı yan etkiler ya da uygulanan yöntemin bazı riskleri söz konusudur. Burada önemli olan nokta, hem annenin hem de bebeğin bu süreçte yakından değerlendirilmesidir. Annenin değerlendirilmesinde rahim kasılmalarının düzenli bir şekilde not edilmesi, aşırı ya da sıklıkla gelen kasılmaların kaydedilmesi gerekir. Bebeğin değerlendirilmesinde ise, bebeğin kalp atışlarının yani monitörizasyonunun izlenmesi çok önemlidir. Çünkü bu, suni sancı uygulanması sonucu bebeğin herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığını gösteren önemli bir veri sağlar. Suni sancı sonrası genel olarak karşılaşılabilecek tıbbi durumların içinde en önemlisi, başarısız indüksiyon yani suni sancının başarısız olmasıdır. İstenilen doza ve rahim kasılmalarına ulaşıldığı halde rahim ağzı açıklığının ilerlememesi, dolayısıyla doğumun ilerlememesidir. Bu durum, genellikle doğumun sezaryene gidilmesiyle sonuçlanmasına yol açar. Burada önemli olan nokta, suni sancı verildikten sonra doğumun bir şekilde sonuçlanması gerektiğidir. Başarısız olunduğu koşullarda ise sezaryen doğuma geçilmelidir. Suni sancı uygulaması sonucu ortaya çıkabilecek tıbbi durumlardan bir diğeri ise, bebeğin sıkıntıya girmesi yani distres denilen durumdur. Rahim kasılmaları, başta kalp atışları olmak üzere bebek üzerinde bir sıkıntı yaratır. Yanı sıra kordondan geçen kan üzerinde de negatif bir etki oluşturur. Dolayısıyla çok uzun süren ya da uygunsuz veya çok aşırı dozda verilen suni sancılarda bebek sıkıntıya girebilir. Bu gibi durumlar da, yine acilen sezaryene başvurulmasını gerektirir. Bunların yanı sıra, eğer normal doğuma elverişli olmayan bir kemik yapı varsa ya da iri bebek söz konusu ise, rahim ağzı açıklığı ilerlediği, rahim kasılmaları yeterli düzeyde olduğu halde doğum gerçekleşmeyecek, bu da rahimde yırtılma gibi çok ciddi ve hayati tehlike arz eden bir soruna neden olabilecektir. Bu gibi durumlarda rahim kasılmalarının şiddetinin dikkatli değerlendirilmesi ve bunun deneyimli bir hekim tarafından yapılması çok önemlidir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, bebeğin kaybı ve rahmin alınması gibi çok ciddi boyutlara varabilen hayati tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla suni sancı basit bir işlem değildir ve çok yakın monitörizasyonu gerekir.

Op. Dr. Şahizer DÖVER

67 yaşındayım....2 doğum yaptım....45 yaşında menapoza girdikten sonra mesane sorunum had safhaya ulaştı...antibiyotik içmekten,çektiğim sancılardan a... devamı