Nedir

Nedir

Göğüs ağrısı, herhangi bir zamanda aniden tutabilir. Önce görmezden gelmeye çalışırsınız ama göğüs ağrınız sizi korkutmuş ve endişelendirmiştir. Kalp krizi geçiriyor olabilir misiniz? Acil servisi aramalı mısınız?

Göğüs ağrısı, insanların acil tıbbi yardım arayışına girdikleri en yaygın sebeplerden biridir. Her yıl, acil servis doktorları milyonlarca insanı göğüs ağrısı için değerlendirir ve tedavi eder.

Neyse ki göğüs ağrısı her zaman bir kalp krizi sinyali değildir. Hatta çoğunlukla herhangi bir kalp sorunuyla ilgili bile değildir. Ama yaşadığınız göğüs ağrısının kardiyovasküler sisteminizle hiçbir alakası olmasa da, sorun yine de önemli olabilir ve değerlendirme için acil serviste zaman harcamanıza değebilir.

Belirtiler

Belirtiler

Çok çeşitli sağlık sorunları göğüs ağrısına neden olabilir. Çoğu vakada altta yatan sebebin kalbinizle hiçbir alakası yoktur, ama doktoru görmeden bunu söylemek kolay değildir.

Kardiyak sorunlarla ilgili göğüs ağrısı

Genelde kalp krizi veya başka bir kalp sorunuyla ilişkili göğüs ağrısı, aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasıyla birliktedir:

 • Göğsünüzde basınç, doluluk veya sıkışıklık
 • Sırtınıza, ensenize, çenenize, omuzlarınıza ve kollarınıza özellikle sol kolunuza yayılan ezilme veya yanma ağrısı
 • Birkaç dakikadan fazla süren, geçen ve yeniden gelen ya da yoğunluğu değişen ağrı
 • Nefes darlığı, terleme, baş dönmesi veya bulantı

Kardiyak olmayan sorunlarla ilgili göğüs ağrısı

Bir kalp sorunuyla ilgili olmayan göğüs ağrısı, sıklıkla aşağıdakilerle birliktedir:

 • Göğüs kemiğinin (sternum) gerisinde yanma hissi
 • Ekşi bir tat veya yiyeceğin ağzınıza geri gelmesi hissi
 • Yutmada zorlanma
 • Vücut konumunuzu değiştirdiğinizde iyileşen veya kötüleşen ağrı
 • Derin nefes aldığınızda veya öksürdüğünüzde yoğunlaşan ağrı
 • Göğsünüze bastırdığınızda hassasiyet

Doktora Ne Zaman Gitmeli

Doktora Ne Zaman Gitmeli

Yeni veya beklenmedik bir göğüs ağrınız olduğunda veya kalp krizi geçirdiğinizden şüphelendiğinizde derhal acil servisi arayın. Kalp krizi belirtilerini kendi kendinize teşhis etmeye çalışarak zaman harcamayın.

Kalp krizi geçiriyorsanız her dakikanın hayati önemi vardır. Acil servise gitmek hayatınızı kurtarabilir veya sağlığınızla ilgili ciddi bir sorun yoksa içinizi rahatlatabilir.

Hastaneye başka seçeneğiniz yoksa kendi sürdüğünüz arabayla gitmeyin. Araba kullanmak durumunuz aniden kötüleşirse sizi ve başkalarını riske sokabilir.

Sebepler

Sebepler

Göğüs ağrısının tıbbi yardımı gerektiren birçok olası sebebi vardır.

Kardiyak Sebepler

 • Kalp krizi. Kalp krizi, kalp kasınıza kan akışını tıkayan bir kan pıhtısının sonucudur.
 • Anjina. Sert, kalın, kolesterol içeren plaklar derece derece kalbinize kan taşıyan arterlerin iç duvarlarında birikebilir. Bu plaklar geçici olarak arterleri daraltır ve kalbin özellikle güç harcandığında kanla beslenmesini kısıtlar. Kalbinize kısıtlı kan akımı, nükseden göğüs ağrısı nöbetlerine (anjina pektoris ya da anjina) sebep olabilir.
 • Aortik diseksiyon. Aortun duvarındaki bir yırtıktan yüksek basınçlı kanın ilerlemesi ve damar içinde ikinci bir yol yapması ile oluşan bir hastalıktır. Damardaki kan basıncını ve kan dağılımını etkilediğinden, aort yetmezliğine, kalp ve böbreklerde bozulmaya yol açar. Kendini ani ve şiddetli göğüs ve sırt ağrısı biçiminde gösterir. Aortik diseksiyon, göğsünüze aldığınız sert bir darbeden kaynaklanabilir veya kontrolsüz yüksek kan basıncının bir komplikasyonu olarak gelişebilir.
 • Koroner spazm. Bazen Prinzmetal anjina denilen koroner spazmda, kalbe kan sağlayan arterler spazma girer, geçici olarak kan akışını durdurur. Dinlenirken olur ve koroner arter hastalığı, yani koroner arterlerde plak birikimiyle bir arada olabilir.
 • Perikardit. Kalbinizi saran keseciğin yangısı olan bu durum kısa sürelidir ve sık sık viral bir enfeksiyonla ilişkilidir.
 • Kalple ilişkili diğer durumlar. Diğer kalp sorunları (mesela viral bir enfeksiyondan kaynaklanan bir kalp yangısı olan miyokard gibi) de göğüs ağrısına neden olabilir. Örneğin, hipertropik kardiyomiyopati gibi belirli türdeki kalp kası bozuklukları da göğüs ağrısına yol açabilir.

Sindirimle ilgili sebepler

 • Mide yanması. Mide asidi boğazınızdan midenize giden boruya (özofagus) yükseldiğinde mide yanması gerçekleşebilir. Bu durum, göğüs kemiğinizin (sternum) arkasında ağrılı, yanma hissine yol açar.
 • Özofageal spazm. Boğazınızdan midenize giden boru olan özofagustaki kimi bozukluklar, yutkunmayı güçleştirebilir, hatta ağrılı hale getirebilir. Bu bozukluklardan biri de göğüs ağrısına yol açan ve çok az insanı etkileyen bir durum olan özofageal spazmdır. Bu rahatsızlığı olan insanlar yutkunduklarında normalde yiyeceği aşağı hareket ettiren kaslar koordinasyonlarını kaybeder. Bunun sonucu, ağrılı kas spazmlarıdır.
 • Hiyatus hernisi. Bu durumda midenin bir kısmı diyaframa, göğsün içine kayar. Bu, özellikle yemek yedikten sonra göğüste basınç ve ağrının yanı sıra mide yanmasına neden olabilir.
 • Akalazya. Bu yutkunma bozukluğunda, alt özofagustaki valf, yiyeceğin midenize girmesini sağlayacak şekilde düzgün açılmaz. Tersine, yiyecek özofagusa geri çıkar ve ağrıya neden olur.
 • Safra kesesi veya pankreas sorunları. Safra kesesi taşları veya safra kesesi yangısı (kolesistit) veya pankreas yangısı, göğsünüze yayılan akut karın ağrısına neden olabilir.

Kas-iskelet sistemiyle ilgili sebepler

 • Kostokondrit. Tietze sendromu olarak da bilinen bu durumda, göğüs kafesinizin kıkırdağı, özellikle kaburgalarınızı göğüs kemiğine birleştiren kıkırdak iltihaplanır. Sonuç, göğüs kemiğinize veya göğüs kemiğinizin yanındaki kaburgalarınıza bastırdığınızda kötüleşen göğüs ağrısıdır.
 • Kas ağrısı. Fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları, kasla ilişkili ısrarcı göğüs ağrısı yaratabilir.
 • Yaralanmış kaburgalar veya sıkışmış sinirler. Berelenmiş veya kırılmış bir kaburganın yanı sıra sıkışmış bir sinir de göğüs ağrısına neden olabilir.

Solunumla ilgili sebepler

 • Pulmoner emboli. Bu göğüs ağrısı, bir kan pıhtısı akciğer (pulomer) arterde kaldığında ve akciğer dokusuna kan akışını tıkadığında gerçekleşir. Yakın geçmişteki ameliyat veya hareket yeteneğinin kısıtlanması gibi, önce gelen risk faktörleri olmadan yaşamı tehdit edici bu durumun gerçekleşmesi nadirdir.
 • Plörezi. Bu keskin, lokalleşmiş ve nefes aldığınızda veya öksürdüğünüzde kötüleşen göğüs ağrısı, göğüs boşluğunuzu kaplayan ve akciğerlerinizi örten zar iltihaplandığında gerçekleşir. Plörezi, zatürre ve nadiren lupus gibi otoimmün durumlar dahil, altta yatan çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Otoimmün hastalık, vücudunuzun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırdığı hastalıktır.
 • Diğer akciğer hastalıkları. Çökmüş akciğer (pnömotoraks), akciğerlere kan taşıyan arterlerde yüksek kan basıncı (pulmoner hipertansiyon) ve astım da göğüs ağrısı yapabilir.

Diğer Sebepler

 • Panik atak. Göğüs ağrısına, hızlı kalp atımının, hızlı solumanın (hiperventilasyon), aşırı terlemenin ve nefes darlığının eşlik ettiği yoğun korku dönemleri yaşıyorsanız, panik atak (bir çeşit anksiyete) geçiriyor olabilirsiniz.
 • Zona. Suçiçeği virüsünün neden olduğu bu sinir enfeksiyonu ağrı ve sırtınızdan göğüs duvarınıza doğru bir kabarcık kümesi yapabilir.
 • Kanser. Nadiren göğsü etkileyen kanser veya vücudun başka bir bölgesinden yayılan kanser göğüs ağrısına neden olabilir.

Randevuya Hazırlanmak

Randevuya Hazırlanmak

Yeni ve açıklanamayan, birkaç dakikadan fazla süren bir göğüs ağrısı veya basıncı hissettiğinizde, 112 veya acil servisi arayın ya da birisinin sizi acil servise götürmesini sağlayın. Ya kalp krizi değilse gibi bir utanma korkusuyla asla zaman harcamayın. Göğüs ağrınız başka bir nedenden kaynaklanıyor olsa bile derhal muayeneden geçmelisiniz.

Mümkünse ailenizden biri veya bir arkadaşınız da sizinle birlikte gelsin. Size eşlik eden kişi, siz muayene edilirken istenen bilgileri vermenize yardımcı olur.

Bu bilgileri hastaneye giderken paylaşın:

 • Yaşadığınız belirtiler ve süreleri
 • Kişisel ve ailenize ait tıbbi geçmiş, sizin veya yakın akrabalarınızın geçirdiği sağlık sorunları, aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçların adları. Bunlar doktorun özellikle diyabetiniz, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını veya ailenizde kalp krizi geçmişi olup olmadığını bilmesini sağlayacaktır.
 • Yakın geçmişte, göğsünüzde iç yaralanmaya yol açacak bir travmanın olup olmadığı, mesela kırık bir kaburga veya sıkışmış sinir.
 • Sizin önemli kişisel bilgileriniz, önemli stres kaynakları veya yakın tarihli yaşam değişiklikleri.

Hastaneye vardıktan sonra tıbbi değerlendirmeniz hızla ilerleyecektir. Elektrokardiyogram (EKG) ve kan tahlillerinin sonuçlarına göre, doktor çabucak kalp krizi geçirip geçirmediğinizi belirleyebilecektir veya size belirtileriniz için bir başka açıklama yapacaktır. Bu noktada bir dizi sorunuz olabilir. Yukarıdaki bilgileri almamışsanız şu soruları sormak isteyebilirsiniz:

 • Belirtilerime veya durumuma sebep olan ne olabilir?
 • Belirtilerimin veya durumumun başka olası sebepleri var mı?
 • Hangi testleri yaptırmalıyım?
 • Hastanede tedavi edilmem gerekir mi?
 • Hangi tedavilere hemen ihtiyacım var?
 • Bu tedavilere ilişkin herhangi bir risk var mı?
 • Teşhisimde ve tedavimde sonraki adımlar neler?
 • Eve döndükten sonra herhangi bir kısıtlamaya uymam gerekecek mi?
 • Bir uzmanla görüşmeli miyim?

Tıbbi değerlendirmeniz sırasında aklınıza gelebilecek diğer soruları sormakta tereddüt etmeyin.

Doktordan ne beklemeli?

Göğüs ağrısı için sizi muayene eden doktor şu soruları sorabilir:

 • Belirtileriniz neler?
 • Belirtileri ilk ne zaman yaşamaya başladınız?
 • Zaman içinde belirtileriniz kötüleşti mi?
 • Ağrınız nereden başlıyor gibi görünüyor?
 • Ağrınız vücudunuzun diğer taraflarına yayılıyor mu?
 • Ağrınızı tarif etmek için hangi kelimeleri kullanırsınız?
 • Nefes alıp vermede herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?
 • Belirtileriniz arasında mide bulantısı veya kusma var mı?
 • Belirtileriniz arasında baş dönmesi veya sersemlik var mı?
 • Egzersiz veya fiziksel çaba belirtilerinizi kötüleştiriyor mu?
 • Herhangi bir şey ağrınızı daha da kötüleştiriyor gibi geliyor mu?
 • Herhangi bir şey ağrınızı iyileştiriyor gibi geliyor mu?
 • Ailenizde bildiğiniz herhangi bir kalp sorunu geçmişi var mı?
 • Bir başka sağlık sorunu nedeniyle tedavi görüyor musunuz veya gördünüz mü?
 • Vitaminler ve takviyeler dahil hangi ilaçları alıyorsunuz?
 • Sigara içiyor musunuz veya içtiniz mi? Ne kadar?
 • Alkol veya kafein kullanıyor musunuz? Ne kadar?

Testler

Testler ve teşhis

Acil serviste veya bir göğüs ağrısı merkezinde (bazı büyük hastaneler yalnız göğüs ağrısının değerlendirilmesi için bölümler tahsis eder) muhtemelen tansiyonunuz, nabzınız ve sıcaklığınız ilk iş olarak ölçülecektir. Ayrıca doktor göğüs ağrınız hakkında sorular soracaktır.

Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi sinyali değildir. Ama acil servis doktorları ilk bunun için test yapacaklardır çünkü potansiyel olarak yaşamınıza en yakın tehdit budur. Ayrıca göğüs ağrısına neden olabilen aortik diseksiyon veya yaşamı tehdit eden akciğer rahatsızlıklarını, mesela pulmoner emboli veya çökmüş akciğeri (pnömotorkas) de araştıracaklardır.

Göğüs ağrınızın sebebini belirlemek için yapılabilecek testler arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Elektrokardiyogram (EKG). Bu test, doktorların kalp krizinin yanı sıra diğer kalp sorunlarını da teşhis etmelerine yardım eder. Derinize bağlanan elektrotlar aracılığıyla kalbinizin elektriksel faaliyetlerini kaydeder. Kalp hızı ve ritmiyle kalbinizden geçen elektrik tepileri bir monitörde teşhir edilen veya bir kağıda basılan dalgalar olarak kaydedilir. Hasarlı kalp, normal bir şekilde elektrik tepileri iletemeyeceğinden, EKG bir kalp krizinin yaşanmış veya ilerlemekte olduğunu gösterebilir.
 • Kan tahlilleri. Doktorunuz, normalde kalp kasında bulunan belirli enzimlerin artan seviyelerini kontrol etmek için kan tahlilleri isteyebilir. Kalp krizinden ötürü kalp hücrelerinin uğradığı zarar, bu enzimlerin saatler sınırlı bir süre içinde kanınıza sızmasına neden olabilir.
 • Göğüs röntgeni. Göğsünüzün röntgeni, doktorların, akciğerlerinizin durumunu, kalbiniz büyüklük ve şeklini, ana kan damarlarını kontrol etmesini sağlar. Doktorlar, göğüs röntgenini, göğüste tümör aramak ve göğüs ağrısına neden olabilen zatürre veya pnömotoraks gibi akciğer sorunlarını araştırmak için de kullanırlar.
 • Stres testleri. Bunlar kalbinizin ve damarlarınızın zorlamaya nasıl yanıt verdiğini ölçer, bu da ağrınızın kalbinizle ilgili olup olmadığını gösterebilir. Çeşitli stres testleri vardır. Sizden EKG aletine bağlıyken bir koşu bandında yürümeniz veya sabit bir bisikletin pedallarını çevirmeniz istenebilir. Kalbinizi egzersize çok benzer şekilde canlandıracak bir ilaç damardan verilebilir. Stres testleri, kalbin ultrason (ekokardiyografi) veya radyoaktif madde (nükleer tarama) kullanılarak görüntülenmesiyle de birleştirilebilir.
 • Ekokardiyogram. Ekokardiyogram, kalbinizin bir video görüntüsünü oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Bu görüntü, doktorların kalp sorunlarını tespit etmelerine yardımcı olur.
 • Koroner kateterizasyon (anjiyogram). Bu test, doktorların kalbinize giden daralmış veya tıkanmış arterleri tespit etmesini sağlar. Kalbinizin arterlerine bir kateterle (genellikle kasığınızdaki bir arterden kalbinizdeki arterlere itilen uzun, ince tüp) sıvı boya enjekte edilir. Boya arterlerinizi doldurdukça, röntgende ve videoda görünür hale gelir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT taraması, BT koroner kalsifikasyon taraması veya BT koroner anjiyogram). Farklı BT tipleri, kalp arterlerinizi kalsiyum izleri aramak üzere kontrol edebilir. Kalsiyum aterosklerotik plakların biriktiğini ve kalbinizi besleyen arterleri tıkamakta olduğunu gösterebilir. BT taramaları ayrıca, doğrudan kalp arterlerinize bakmak için boyayla da yapılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG). MRG, vücudunuzun çapraz kesitsel görüntülerini oluşturmak için manyetik alanları ve radyo dalgalarını kullanan bir tekniktir. Kalp MRG’si bazen kalp hasarını veya yangısını (myokardit) araştırmak için yapılır.
 • Endoskopi. Bu testte bir kameraya bağlı ince, esnek bir cihaz boğazınızdan aşağı sokulur ve doktorların özofagusunuzu ve midenizi görmelerini, göğüs ağrısına neden olabilen sindirim yolu sorunlarına bakmalarını sağlar.

Birçok göğüs ağrısı türü, ilk başta kalp sorunlarıyla ilgili görünür. Ama çoğunlukla, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, doktorlar kardiyak olmayan göğüs ağrısının belirtilerini bir kalp rahatsızlığının yol açtığı ağrıdan ayırt edebilirler.

Tedavi ve İlaçlar

Tedaviler ve ilaçlar

Kardiyak sebepler

Göğüs ağrınızın sebebinin kalp sorunları olduğu anlaşılırsa, doktorunuz size şu ilaçları verebilir:

 • Aspirin. Aspirin, kanın pıhtılaşmasını engeller, daralmış kalp arterlerinden kan akışının sürdürülmesine yardım eder. Kalp krizi sırasında alındığında aspirin önemli bir ölçüde ölüm oranlarını azaltabilir. Emilimini hızlandırmak için aspirini çiğnemeniz istenebilir. Aspirin, kalp krizi geçirmiş çoğu insana tavsiye edilir.
 • Nitrogliserin. Anjinayı tedavide kullanılan bu ilaç, geçici olarak daralmış damarları genişletir, kalbinize gelen ve giden kan akışını iyileştirir.
 • Beta blokerler. Bu ilaçlar kalp kasının gevşemesine, kalp hızının yavaşlamasına ve tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur; böylece kalbiniz üzerindeki baskı azalır. Bu ilaçlar, kalp krizi sırasında verilen hasarın miktarını sınırlamaya ve ikinci bir kalp krizini önlemeye yardımcı olur.
 • Trombolitikler. Pıhtı çözücüler diye de bilinen bu ilaçlar, kalbinize kan akışını tıkayan kan pıhtısının çözülmesine yardım eder. Bu ilaçlar en fazla, kalp krizi belirtileri başladıktan sonraki bir saat içinde alındıklarında etkilidir.
 • Ranolazin. Bu, kronik anjinayı tedavide kullanılan nispeten yeni bir ilaçtır. Ancak diğer anti-anginal ilaçlar işe yaramadığında kullanılır, çünkü kalp ritmi sorunları riskinizi artırabilen ve QT uzaması olarak bilinen bir kalp sorununa neden olabilir. Kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler veya nitrogliserin gibi diğer angina ilaçlarıyla kullanılmalıdır.
 • Anjioyotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE) ve anjiyotensin reseptör blokerler (ARB’ler). Bu ilaçlar, kanın kalbinizden daha rahat akmasını sağlar. Doktorunuz kalbinizin pompalama kapasitesini azaltan orta dereceli veya şiddetli bir kalp krizi geçirmişseniz size ACE inhibitörleri veya ARB’ler verebilir. Bu ilaçlar tansiyonu da düşürür ve ikinci bir kalp krizini engelleyebilir.
 • Kalsiyum kanal blokerleri. Koroner arter spazmını tedavi ederken bazen doktorlar, koroner arterileri rahatlatmak ve spazmı önlemek için kalsiyum kanal blokerleri gibi kalp ilaçlarını kullanırlar.

Kalp krizi tedavileri

Kalp krizi geçirdiğiniz açıksa, pıhtı çözücü ilaçlarla tedavi edilebilir veya aşağıdakiler gibi cerrahi işlemlerden geçirilebilirsiniz:

 

 • Anjiyoplasti ve stent işlemi. Anjioyoplasti, diğer bir deyişle perkutan koroner müdahale (PCI) sırasında doktorlar, özel bir balonu olan bir kateteri, tıkanmış koroner artere sokarlar. Balon şişirilerek arter açılır ve kalbinize kan akışı yeniden sağlanır. Daha sonra, genellikle küçük bir çelik kafes spiral (stent) arteri açık tutmak için takılır. Çoğu insan, anjiyoplastinin mümkün olduğunca hızlı yapılabilmesi için, acil odasından doğrudan kateterizasyon laboratuvarına gönderilir.
 • Koroner baypas ameliyatı. Bu işlem, kanın tıkanmış koroner arterinin etrafından gitmesi için alternatif bir yol yaratır.

Anjina tedavisi

Doktorlar, anjinayı ilk önce ilaçlarla tedavi ederler. Muhtemelen acil serviste aspirin, nitrogliserin, beta blokerler ve kan sulandırıcılar dahil ilaçları almaya başlarsınız.

Kararsız anjinanız varsa (dinlenirken göğüs ağrısı), derhal koroner kateterizasyonu takiben anjiyoplasti ve sten işlemlerinden geçersiniz. Bazı vakalarda koroner baypas ameliyatına da ihtiyacınız olabilir.

Diğer kardiyovasküler durumlar için tedavi

Diğer kalp ve akciğer rahatsızlıkları, başlangıç olarak acil serviste tedavi edilebilir. Pulmoner emboli yaşadığınız açıksa, pıhtı çözücü ilaçlar (tromobolitikler) dahil, acilen kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi edilebiliriniz.

Aortik diseksiyon çoğunlukla acil ameliyatı gerektirir.

Kardiyak olmayan sebepler

Acil servis doktorları yakın bir tehlike içinde olmadığınızı belirlerlerse, kendi doktorunuza veya daha fazla değerlendirme için bir uzmana havale edilebilirsiniz. Göğüs ağrısının kardiyak olmayan sebeplerinin tedavisi, sorunun tipine bağlıdır. Bu sorunlar ve tedavileri arasında şunlar vardır:

 • Mide yanması. Belirtileriniz mide yanmasını akla getiriyorsa, reçeteli veya reçetesiz satılan mide asidi bloker veya antiasitleri acil serviste almanız gerekebilir. Çoğu mide yanması epizodu, aşırı yemek yemek veya yağlı yiyecekler yemenin neden olduğu ayrı olaylardır.

Sık sık mide yanması yaşıyorsanız (haftada en az bir epizot), doktorunuz veya bir mide-bağırsak sorunları uzmanı (gastroenterolog) sizden başkaca testler isteyebilir. Kronik, sık mide yanması tedavi edilmeden bırakıldığında, ara sıra iyileşme dokusu oluşumuna ve özofagusunuzun daralmasına yol açabilir. Kronik mide yanmasının tedavisi, beslenme değişikliklerini, antasitleri, asit blokerleri veya diğer reçeteli ilaçları ve bazı vakalarda ameliyatı içerir.

 • Panik atak. Göğüs ağrısının bu anksiyeteyle ilişkili türünün tedavisi, reçeteli antidepresan ilaçların yanı sıra, gevşeme tekniklerini ve ataklarınızı neyin tetiklediğini bulmak için yapılan danışmanlığı içerir. Panik ataklar sık sık kalp kriziyle karıştırılır ve bu sorun yüzünden birçok insan acile başvurur. Ama durumunuz teşhis edildikten sonra, bu ataklar üzerinde kontrolü elde etmenize yardımcı olacak tedaviye yönlendirilebilirsiniz.
 • Plörezi. Göğüs boşluğunu kaplayan ve akciğerlerinizi örten zar olan plörinin bu yangısı, zatürre ve nadiren lupus gibi otoimmün durumlar dahil, çeşitli durumların sonucu olabilir. Doktorunuz plöreziye neden olan hastalığı tespit ve tedavi etmek isteyecektir. İltihaplanma geçene kadar reçetesiz satılan ağrı kesiciler, ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Kostokondrit. Göğüs kafesinizin kıkırdağının bu yangısının tedavisi, genellikle dinlenme ve ısının yanı sıra, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar, mesela ibuprofen içeren ilaçlar kullanılarak yapılır.
 • Ağrılı kaslar, yaralanmış kaburgalar veya sıkışmış sinirler. Yaralanmış kaburgalardan, sıkışmış sinirlerden ve ağrıyan göğüs kaslarından kaynaklanan göğüs ağrısı zamanla ve doktorunuzun tavsiye ettiği kendi kendine bakım tedbirleriyle iyileşir.
 • Yutma bozuklukları. Bu bozuklukların genellikle ilaçlar, küçük ameliyat veya endoskopik tekniklerle tedavi edilebilen birçok sebebi vardır. Muhtemelen değerlendirme ve tedavi için bir gastroentereloga havale edilirsiniz.
 • Zona. Antiviral bir ilaç mümkün olduğunca çabuk, tercihen ağrının veya yanmanın başlamasından sonraki 24 saat içinde ve kabarcıklar görünmeden alındığında en iyi sonucu verir. Doktorlar, ağrı ve kaşıntı gibi belirtileri kontrol altına almak için analjezikler ve antihistaminler gibi başka tedavileri de kullanabilirler.
 • Safra kesesi veya pankreas sorunları. Karnınızdan göğsünüze yayılan ağrıya neden olan yangılı safrakesesi veya pankreasın tedavisi için ameliyata ihtiyaç duyabilirsiniz.

Göğüs ağrısı, yorumlanması en zor belirtilerden biridir. Ama acil serviste göğüs ağrınızın değerlendirilmesi için zaman harcamak içinizi rahatlatabilir, hatta hayatınızı kurtarabilir.

Op. Dr. Aytun AKTAN

Kordonlarım bağlı ama 10gündür adet olucakmışçasına ağrılar var özelliklede göğüslerimin ağrısı hala çok acıyor neden olabilir... devamı