Nedir?

Göğüs ağrısı hissettiğinizde, o panikle aklınıza gelen ilk şey, kalp krizi geçirme ihtimaliniz olabilir. Kalp krizi olasılığı, kesinlikle görmezden gelinecek bir durum değildir, ama göğüs ağrısına yol açan bir dizi neden olduğunu da unutmamak gerekir. Hatta göğüs ağrılarının birçoğunun kalple bir ilgisinin olmadığı söylenebilir. Sözgelimi, akciğerler, yemek borusu, kaslar, kaburgalar veya sinirlerde yaşanan birtakım rahatsızlıklar da göğüs ağrısına yol açabilir. Bu durumlardan bazıları hayati tehlikeye neden olacak kadar ciddi, bazıları ise önemsizdir. Anlayamadığınız bir göğüs ağrısından şikayetçiyseniz, ağrının nedenini, ancak doktor muayenesi sonrasında tam olarak öğrenebilirsiniz.

Göğüs ağrısı, göğüsten karnınızın üst bölgesine kadar herhangi bir noktada hissedilebilir. Kaynaklandığı ana nedene göre göğüs ağrısı, aşağıdaki biçimlerde görülebilir:

·         Keskin
·         Belli belirsiz
·         Yanma hissi veren
·         Şiddetle ağrıyan
·         Bıçak gibi saplanan
·         Sıkıştıran, boğuluyormuş hissi veren

Aşağıda göğüs ağrısına yol açan ana nedenler sıralanmıştır: 

Göğüs Ağrısı Nedenleri: Kalp Hastalıkları

Kalp sorunları, göğüs ağrısının tek nedeni olmasalar bile en yaygın sebepleridir. Göğüs ağrısına neden olan kalp sorunları şunlardır:

Anjina-Kalbe giden kan ve oksijen akışını yavaşlatan, kalbin kan damarlarındaki bir tıkanıklıktır. Ağrıya neden olur ama kalpte kalıcı hasara yol açmaz. Göğüs ağrısı, kol, omuz, çene veya sırtınıza vurabilir. Göğse baskı yapan, sıkıştıran bir ağrı hissedilir. Genellikle egzersiz, heyecan veya üzüntü sonrası duyulabilen anjina ağrısı, dinlendikten sonra geçer.

Miyokard Enfarktüsü (Kalp krizi)- Bu durumda kalbin kan damarlarındaki kan akışının yavaşlaması, kalp kasındaki hücrelerin ölmesine neden olur. Anjinadaki göğüs ağrısına benzese de, kalp krizindeki ağrı daha şiddetli ve boğucu olur ve dinlenme sonrasında da azalma göstermez. Ağrıyla birlikte soğuk ter dökme, bulantı veya aşırı halsizlik görülebilir.

Miyokardit-Kalp kası iltihabı diye bilinen bu durum, göğüs ağrısına ek olarak yüksek ateş, yorgunluk ve nefes darlığına yol açar. Kan damarlarında tıkanmaya neden olmasa da, kalp krizine benzer belirtiler gösterir.

Perikardit-Kalbi saran dış zarın iltihaplanmasıdır. Anjinaya benzer bir göğüs ağrısına yol açsa da, genellikle göğsün üst bölgesi veya omuz kaslarında keskin, dinmeyen bir ağrı yapar. Ağrı bazen nefes aldıkça, yemeği yutarken ya da sırtüstü yattığınızda daha da şiddetlenebilir.

Hipertrofikkardiyomiyopati-Kalp yetmezliği, kalp kasının kalınlaşması durumunda oluşur. Bu durum, kalbin kan pompalamasını güçleştirir. Bu tür kardiyomiyopati, göğüs ağrısıyla birlikte baş dönmesi, bayılma hissi, nefes darlığı ve başka belirtilere yol açar.

Mitral kapak prolapsusu-Mitral kapakçık yetmezliği, kalbin kapakçıklarından birinin düzgün kapanmamasından kaynaklanan bir durumdur. Mitral kapak prolapsusunda göğüs ağrısı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi çeşitli belirtiler görülür.

Koroner atardamar yırtığı-Koroner atardamarda yırtılma sonucu ortaya çıkan bu nadir rastlanan durum, farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Boyun, sırt ve karın bölgesine yayılabilen yırtılma hissine benzer ani ve şiddetli bir ağrıya yol açar.

Göğüs Ağrısı Nedenleri: Akciğer Hastalıkları

Akciğerdeki bazı sorunlar, farklı göğüs ağrılarına neden olur. Aşağıda, göğüste ağrıya neden olan bazı akciğer hastalıkları sıralanmıştır:

Plörit- Plörezi diye de bilinen bu durum, akciğerin dış, göğsün iç yüzünü saran zarın tahriş olması veya iltihaplanmasından kaynaklanır. Hasta, genel olarak nefes alırken, öksürürken veya hapşırdığında göğsüne saplanan keskin bir ağrı hisseder. Plöritten kaynaklanan göğüs ağrılarının en bildik nedenleri arasında bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, akciğer embolisi, akciğerin sönmesi (pnömotoraks) bulunur. Daha ender rastlanan nedenler arasında ise romatoidartrit, kanser ve lupus hastalığı görülür.

Zatürre veya akciğer apsesi- Akciğerde görülen bu tür enfeksiyonlar, plöritte görünene benzer biçimde derinden gelen bir göğüs ağrısına yola açar. Zatürre ateş, titreme, öksürük ve solunum yollarından öksürükle çıkarılan balgam gibi belirtilerle ansızın ortaya çıkar.

Akciğer embolisi- Vücuttaki bir kan pıhtısı, kan dolaşımı yoluyla akciğere ulaşırsa ve buradaki bir damarı tıkarsa bu, akut plörite, ardından da nefes darlığı ve çarpıntıya yol açabilir. Ayrıca bazı hastalarda ateş ve şok da görülür. Akciğer embolisi, genellikle derin ventrombozu (bacak veya baldır toplardamarlarında oluşan pıhtının kopup kan dolaşımına karışması) ya da hastanın birkaç gün hareketsiz kalmasından sonra ortaya çıkar.

Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)- Genellikle göğse alınan bir darbe sonucu oluşan pnömotoraks durumunda, akciğer kısmi olarak söner ve akciğerdeki hava kaçak yaparak göğüs boşluğuna sızar. Hasta, nefes aldıkça ağrısı daha da artar. Bunun dışında düşük tansiyona da neden olabilir.

Akciğer hipertansiyonu- Anjinaya benzer bir göğüs ağrısına yol açan bu hastalıkta, akciğer atardamarlarında anormal seviyede oluşan yüksek tansiyon, kalbin sağ karıncığının kan pompalamak için daha çok çalışmasına yol açar.

Astım- Solunum yolları rahatsızlığı olan astım, nefes darlığı, hırıltılı nefesve öksürüğün yanı sıra zaman zaman göğüs ağrısına da neden olabilir. 

Göğüs Ağrısı Nedenleri: Gastrointestinal Hastalıklar

Asit reflüsü, kalple ilgili olmayan göğüs ağrılarının en bildik sebeplerindendir. Asit reflüsünün yol açtığı mide yanması, kalp ile yemek borusu birbirlerine komşu oldukları ve aynı sinir ağını paylaştıkları için kalp ağrısına çok benzer. Asit reflüsü dışındaki diğer gastrointestinal hastalıklar da göğüste ağrı yapabilir.

Gastroözofagealreflü hastalığı (GÖRH)-Asit reflüsü olarak da bilinen bu hastalıkta, midedeki asitli içerik yemek borusundan geçerek boğaza geri döner. Bunun sonucunda, ağza acı-ekşi bir suyun gelmesi, göğüs veya boğazda mide yanması diye bilinen bir yanma hissi oluşur. Obezite, sigara tiryakiliği, hamilelik, baharatlı veya yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, asit reflüsünü tetikleyen nedenler arasındadır.

Yemek borusu kasılmaları- Akalazya da denen yemek borusundaki istemsiz kas kasılmaları (spazm) ve yüksek basınçlı kasılmalar (fındıkkıran özofagus) gibi hastalıklar, göğüste şiddetli ağrıya yol açabilir.

Yemek borusunda aşırı hassasiyet-Yemek borusunun en ufak bir basınç değişikliği veya asitli bir yiyeceğe maruz kalmasında görülen bir durumdur. Bu hassasiyetin hangi sebepten kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir.

Yemek borusunda yırtılma- Aniden ortaya çıkan kusma nöbeti veya teşhis amacıyla takılan bir alet ya da yutulan yabancı bir madde nedeniyle hissedilen göğüs ağrısı, yemek borusunda bir yırtık olduğunun göstergesi olabilir.

Peptik ülser- Sürekli tekrarlayan belli belirsiz ağrılar, midenin iç yüzeyinde veya oniki parmak bağırsağının başladığı noktada bulunan yaralardan kaynaklanıyor olabilir. Peptik ülser, sigara ve alkol tüketimi yüksek olan kimselerde daha yaygındır. Ağrı, antiasit ilaçlar çiğnendiğinde azalma gösterir.

Hiatalherni (mide fıtığı)-Bu yaygın hastalık, yemek sonrası midenin üst kısmının yemek borusuna doğru sarkmasından kaynaklanır. Ağrı, hasta sırtüstü uzandığında daha da artar.

Pankreas iltihabı- Göğsün mideye yakın alt kısmında, sırtüstü uzandığınızda azan ama öne eğildiğinizde azalan bir ağrınız varsa bu, pankreas iltihabının bir göstergesi olabilir.

Safra kesesi rahatsızlıkları-Özellikle yağlı bir yemek sonrasında göğsün sağ alt kısmında veya karnın sağ üst bölgesinde aşırı doymuşluk hissi veya bir ağrı hissediyor musunuz? Cevabınız evetse, safra kesenizde bir sorun olabilir. 

Göğüs Ağrısı Nedenleri: Kemik, Kas veya Sinir Hastalıkları

Bir kaza ya da düşme nedeniyle göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı oluşabilir. Zona hastalığı da göğüs bölgesindeki sinir köklerinde ağrıya neden olabilir.

Kaburga ile ilgili rahatsızlıklar- Kaburgada oluşan bir kırık, hasta derin nefes alıp verirken veya öksürürken ağrının daha da şiddetlenmesine yol açar. Bu durumlarda ağrı, genelde bir bölgede toplanır. Bu bölgenin üzerine bastırıldığında, hassasiyet ve ağrı hissedilir.

Kas zorlanmaları- Şiddetli öksürük bile kaburga arasındaki kas ve tendonlarda gerilme ve yangıya yol açarak göğüs ağrısına neden olur. Ağrı kalıcıdır ve hareketle daha da şiddetlenir.

Zona- Herpeszoster su çiçeği virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon olan zona hastalığı, birkaç gün sonra oluşacak döküntü ve kabarcıklardan önce, batma ve iğnelenme gibi bir ağrı yapar. 

Diğer Nedenler

Göğüs ağrısının başka bir nedeni de, aşırı kaygı veya panik ataktır. Bunlara eşlik eden diğer belirtiler arasında baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, karıncalanma ve titreme bulunur. 

Tedavi

Göğüs ağrınız için doktorunuza ne zaman başvurmalısınız?

Ağrınızla ilgili kuşkularınız varsa, herhangi bir göğüs ağrısı tipinde -özellikle aniden belirdiyse veya beslenme düzeninizi değiştirmek gibi kendi kendinize aldığınız önlemler ya da aldığınız antienflamatuar ilaçlar sonucunda geçmiyorsa- doktorunuzu aramaktan çekinmeyin.

Göğüs ağrısı ile birlikte aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, hemen 112 acil servisi arayın:

·         Göğüs kafesinizin hemen altında, aniden oluşan ve dinlenmeyle geçmeyen, sıkıştıran, basınç yapan, boğucu bir ağrı
·         Çene, sol kol ve sırtınıza yayılan göğüs ağrısı
·         Özellikle uzun süre hareketsizlikten sonra, nefes darlığı ile birlikte göğsünüze birdenbire giren bıçak gibi şiddetli bir ağrı
·         Bulantı, baş dönmesi, hızlı nabız, hızlı soluma, kafa bulanıklığı, kül gibi solgun yüz, aşırı terleme
·         Çok düşük tansiyon veya düşük nabız

Aşağıdakilerden herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuzu arayın:

·         Ateş, ürperti veya öksürükle sarı-yeşilimtrak balgam tükürme
·         Yutmada zorlanma
·         Dinmeyen şiddetli göğüs ağrısı 

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

göğsümde kaşıntı,kızarıklık,su gibi sarı bir akıntı var.bunun nedeni nedir?... devamı