Boşanma sadece ebeveynler için değil, çocuklar için de büyük bir değişikliktir. Fakat ebeveynlerin yeniden evlenmesi, çocuklar açısından çok daha büyük bir değişikliği ifade eder. Bu nedenle eğer ebeveyn yeniden evlenecekse, öncesinde durumun mutlaka çocuğa haber verilmesi gerekir. Ama bunun da öncesinde eşle konuşulmalıdır.
Çocuktan izin alınmamalı
Konuyla ilgili çocuklarla konuşmak, onların iznini almak ya da fikrini sormak şeklinde olmamalıdır. Çünkü bu, çocukların üzerine büyük bir sorumluluk yükler ve bu durum ileride çocuk için çok büyük bir sorun haline gelebilir. Çocukla konuşulması gereken şey, çocuğun korkuları, kaygıları ve endişeleridir. Çünkü ebeveyn çocuğa yeniden evleneceğini söylediği zaman, çocuk bu durumda kendisinin ne olacağından endişe duymaya başlar. Annesinin ya da babasının yanına gönderilip gönderilmeyeceğini, bu evde kalıp kalamayacağını merak eder. Yanı sıra yeni ebeveynin nasıl biri olduğu, ona anne ya da baba demesinin gerekip gerekmeyeceği konusunda soru işaretleri taşır.

Dolayısıyla boşanmış ebeveyn yeniden evlenmeye karar verdiği zaman, yapması gereken şeylerden biri de, çocuğun artık ebeveyninin bekâr olduğu bilincine varmasını sağlamaktır. Çünkü çocuklar hep anne ve babanın yeniden bir araya gelecekleri umudunu taşırlar. Bu nedenle, anne ve babanın artık boşanmış ve dolayısıyla her ikisinin de bekâr oldukları gerçeği çocuğa kavratılmalıdır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

8 yaşında kız çocuğu yeni farkedildi [ 3cü boyut] ne yapmalıyız.... devamı