Yapılan bir çalışma, divertiküloz hastalarında kalın bağırsak polipleri için yoğun bir tarama yapılmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığını sorguluyor.

Çalışma, divertikül hastalığı bulunmasına rağmen belirti göstermeyen hastalarda, kalın bağırsak duvarındaki, bazen kanserli hale gelebilecek anormal büyümeler olan kalın bağırsak polipleri oluşma riskinin daha mı yüksek yoksa daha mı düşük olduğunu tespit etmeyi hedeflemiş.

Bilim adamları divertiküloz hastalarında genel itibariyle poliplerin daha az görüldüğünü ve bu kişilerin daha az ilerleyen poliplere eğilimli olduğunu; bu sonuçlara göre divertiküloz hastalarında yoğunluğu daha az bir tarama rejiminin uygun olabileceğini ifade ediyorlar.

Kalın bağırsak polipleri ve divertiküloz yaygın ve her iki hastalık da ileri yaş ve düşük lif içeren diyet gibi ortak yatkınlaştırıcı etkenleri paylaşıyor. Bununla beraber, divertiküloz ve kalın bağırsak polipleri arasındaki ilişkiye dair veriler çelişkili.

40 yaş üstü Amerikalıların yaklaşık yüzde 10’unda ve 60 yaş üstündekilerin yarısında, kalın bağırsak duvarındaki küçük keseciklerin zayıf noktalardan dışarı doğru şiştiği bir hastalık olan divertiküloz görülüyor. Kesecikler iltihaplandığında hastalık kalın bağırsakta kanamaya, ciddi enfeksiyonlara, küçük yırtılmalara veya tıkanmalara sebep olabiliyor.

Doktorlar, tam kolonoskopiden geçen ve kalın bağırsak kanseri için ortalama risk grubundaki 1,668 hastayı muayene etti. Vaka grubu (899 hasta) divertiküloz hastalarını içermekteyken kontrol grubunda (769 hasta) diverküloz hastası bulunmuyordu. Vaka grubunda polip oluşumu (223, yüzde 24) kontrol grubuna (336, yüzde 43) kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü.

Farklı polip boyutları ve patolojileri için ayrıca bir alt analiz gerçekleştirildi. Polipler 1 cm’den büyükse ya da tübüloviloz ise veya kanser patolojisi bulunursa yüksek riskli sayılıyordu. Divertikülozu bulunan deneklerde yüksek riskli polip oranı (36, yüzde 4.1) divertiküloz hastası olmayanlara (76, yüzde 6.8) kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü.

İLGİLİ MAKALE

Safra Kesesi Polipleri

Prof. Dr. İbrahim YURDAKUL

Hocam merhaba, Ben 40 yaşındayım, hiçbir şikayetim olmadan kontrol amaçlı endoskopi ve kolonpskopi yaptırdım. Biraz evhamlı biryimde :) Ailemde değil ... devamı