Büyük sapsız kolorektal poliplerin endoskopik rezeksiyonunun ameliyat alternatifi olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır ancak teknik zorluğundan, kanama veya delinme gibi yüksek komplikasyon riskinden ve eşlik eden habislik olasılığından dolayı zorlayıcıdır.

Bu araştırma, büyük sapsız kolorektal polipler için kademeli endoskopik rezeksiyonun güvenli olduğunu gösterdi ve Dünya Gastroenteroloji Dergisinde 14 Haziran 2010 tarihinde yayınlandı. Yazarlar, habislik oranı yüksek çok sayıda polip bulunan ve endoskopik rezeksiyondan sonra iyi huylu polipleri olan hastalarda nüksetme oranının düşük olduğunu ortaya koyabildiklerini söylüyor.

Araştırma grubu 50 büyük sapsız polipi (2 cm veya daha büyük çapta) bulunan, mukoza altı serum enjeksiyonu tekniği ile kademeli endoskopik rezeksiyon geçiren 47 hastayı ortalama 37 aylık bir dönem boyunca takip muayenelerinde gözlemledi. Araştırmacılar, hastaların yüzde 12’sinin prosedürle ilgili hafif kanamasının olduğu, hiçbir delinme gözlemlenmeyen ve 5 vakada (yüzde 12.2) tekrarlama görülen bu araştırmada önemli olan bulgunun, kademeli endoskopik rezeksiyondan sonra kötü huylu lezyonlardaki tekrarlamanın (%33.3) iyi huylu lezyonlara (3.1%) göre daha yüksek olduğudur, diyorlar.

Kademeli endoskopik rezeksiyon sonrasında tekrarlamanın neden kötü huylu lezyonlarda iyi huylu lezyonlara göre daha yüksek olduğunu açıklamak hala zordur. Bununla beraber, araştırmacılar mikroskobik boyuttaki kalıntı kanser hücreleri kademeli endoskopik rezeksiyon sonrasında tekrarlamaya yol açabileceğinden endoskopiyi gerçekleştiren kişinin tüm kanser hücrelerini almaya çalışması gerektiğini öne sürüyorlar. Ayrıca kademeli endoskopik rezeksiyonun kötü huylu poliplerde dikkatle uygulanmasına ve tekrarlamanın erken tespiti için yakın takip amaçlı endoskopik muayeneler gereğine dikkat çekiyorlar.

 

İLGİLİ MAKALE

Safra Kesesi Polipleri

Prof. Dr. İbrahim YURDAKUL

Hocam merhaba, Ben 40 yaşındayım, hiçbir şikayetim olmadan kontrol amaçlı endoskopi ve kolonpskopi yaptırdım. Biraz evhamlı biryimde :) Ailemde değil ... devamı