Rush Üniversitesi Tıp Merkezi, selesoksibin, ailevi adenomatöz polipoz adlı bir genetik hastalığa sahip çocukların kalın bağırsaklarında, rektumlarında ve ince bağırsaklarında oluşan prekanseröz poliplerin büyümesini önlemeye yardımcı olup olamayacağını test etmektedir.

Bu nadir görülen ancak yıkıcı hastalıkta, 10 yaşındaki hastalarda bile yüzlerce, hatta binlerce polip oluşmaya başlar. Bu hastalarda yaşam boyunca kolorektal kansere yakalanma riski yüzde 100’dür. Kalın bağırsak daha erken zamanda alınmazsa 40 yaşına kadar tüm vakalar kötü huylu hale gelir.

Rush, Amerika Birleşik Devletleri’nde selesoksibin uluslar arası Faz III klinik deneyine katılan 16 merkezden biridir ve Illinois’deki tek merkezdir.

Araştırmacılar, bu hastalığın cerrahi ile tedavi edildiğini ve polip oluşumu hiç durmadığından hastaların genellikle birden fazla ameliyata ihtiyaç duyduğunu; polip oluşumunu engelleyebilecek, hatta poliplerin sayısını azaltabilecek herhangi bir ilacın bu hastalar için çok faydalı olacağını ifade etmektedir.

Tipik olarak artrit ağrılarını tedavi etmek üzere kullanılan antienflamatuar bir ilaç olan selesoksibinin rektumda polip oluşumunu baskıladığı halihazırda Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır, ancak sindirim sisteminin diğer bölgelerindeki etkisi henüz gösterilmemiştir. İlacın etki mekanizması antienflamatuar etkisi değil, prekanseröz lezyonlarda bulunan ancak normal kolorektal dokuda bulunmayan COX-2 enziminin yükselen seviyelerini baskılama gücüdür.

Çalışmaya, hastalık için genetik olarak test edilen 10 ila 17 yaşlarındaki toplam 200 hasta dahil edilecektir. Araştırmacılar, grubun yarısına ilacı, yarısına da plasebo vererek ilacın polip oluşumunu önlemede etkili olup olmadığını beş yıllık bir tedavi süresince değerlendireceklerdir.

Prof. Dr. İbrahim YURDAKUL

Hocam merhaba, Ben 40 yaşındayım, hiçbir şikayetim olmadan kontrol amaçlı endoskopi ve kolonpskopi yaptırdım. Biraz evhamlı biryimde :) Ailemde değil ... devamı