Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Kadın
De**** Va**** –

Öncelikle sizden özür dilerim biraz uzun bir soru sorup vaktinizi alacağım.Web den sizin aydınlatıcı yazılarınızı okuyorum gerçekten aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Kız kardeşimin kontrassız beyin emarı ile ilgili yorumlarınıza acil ihtiyacım var. Çok sık olmamakla birlikte ara ara baş dönmesi şikayeti ile (kulağa da hafif basınç yapmış) gün KBB doktoruna gittik muayene sonucu kulakta sorun olmadığını söyledi. ilk gün baş dönmesini hissedince sinirleri bozulmuş ağlamış ve her başı döndüğünde panik yaptığı için o gün ayaklarına birden titreme gelmiş bir süre sonra sakinleyince şikayetleri geçmiş. ertesi gün tekrar işyerinde hafif döner gibi hissedince KBB dr randevu aldık, fakat dönme gibi hissettiği (itiklenir gibi diyor) kısa bir süre sonra tekrar geçmiş. Dr muayene sonucunda büyük ihtimalle strese bağlı olabileceğini söyleyip her ihtimale karşı beyin emar istedi. Görüntüleme merkezi kontraslı olarak da çekmek istedi fakat biz ilk raporu görmek istediğimiz için kontraslı çektirmedik. Bu sonucu Cerrahpaşada bir uzman dr gördük fakat bu klinik muayenede hemen MS teşhisi koyulmaz dedi (bu şekilde atak olmayacağını dile getirdi. olsa bile MS den korkmayın gibi yorum da yaptı) Emara baktı ve raporda yazan 1.6 cm lezyonu sordum hemen 1 lezyonla MS denmez gibi yorumda da bulundu.bir takım rutin kan tahlilleri istedi ve 3 ay sonra kontraslı bir emar istedi.Size sormak istediğim bu lezyonlar MS olmasa bile beyinde gözükmesi normal mi? veya sizin dediğiniz gibi masum ak madde lezyonları olabilir mi? bu lezyonların bir tenesi şüpheli diye yorum yazılmış ve birkaç tane de lezyon demiş. Şüphe dediği nedir lezyonun olup olmadığı mı şüpheli? Ms de lezyonların tutundukları yer önemliymiş acaba bu lezyonlar damar daralması vs veya önemsiz başka ne gibi hastalık olabilir? veya hiç bir şey de olabilir mi? Bu lezyonların olması illaki bir hastalık belirtisi midir? Emar raporuna göre çok ciddi lezyonlar mıdır? veya normal görüntüler de olması mümkün mü? Rapora da göre olsa lütfen biraz olsun aydınlatırsanız çok ama çok sevinicem hocam. Teşekkür ederim. Saygılarımla, İyi çalışmalar İNCELEME TEKNİĞİ: -Sagittal planda 5 mm kesit kalınlığında FSE T2, aksiyal planda 5 mm kesit kalınlığında FSE T1 ve T2, koronal planda 5 mm kesit kalınlığında CUBE FLAİR ağırlıklı kesitler alınmıştır. Hasta kabul etmediğinden kontrastlı tetkik yapılamadı. BULGULAR: Kranioservikal bileşke normal konfigürasyondadır. Beyin sapı ve serebellar oluşumların morfoloji ve sinyal özelliği normaldir. Bazal sisternler açıktır. 4.ventrikül normal formdadır. Supratentorial orta hat oluşumları normal form ve lokalizasyondadır. Sellar-parasellar oluşumlar, korpus kallozum tabiidir. Sağ frontal horn konturunu çeviren periventriküler, bilateral trigon üst konturuna yakın bölümlerde periventriküler ve parietal derin ak maddede, ayrıca sağ corona radiata santralinde yerleşik periventriküler rim tarz olanı itibariyle en geniş yerinde 1.6 cm çapta, diğerleri subsantimetrik karakterde olmak üzere birkaç adet T2-FLAIR hiperintens sinyal ak madde lezyonları görülmektedir. Korpus kallozum- kallozoseptal yüzey lezyonu saptanmadı. Ak madde lezyonlarının bir-ikisi şüpheli ventriküle dik morfolojilidir. Diğer bölümlerde serebral parankimin intensite paterni normaldir. Bazal ganglia ve talamuslar tabiidir. Ventriküler sistem ve sulkuslar simetrik olup, doğal genişliktedir. Ekstraaksiyal koleksiyon yoktur. Majör vasküler yapıların akım sinyal özelliği normaldir. Orbital ve diğer kraniofascial oluşumlar tabiidir. YORUM: *Sağ frontal horn periventriküler morfolojide, parietal derin ak maddede ve trigon üst konturuna yakın periventriküler lokalizasyonlarda küçük T2 hiperintens birkaç adet ak madde lezyonları saptanmıştır. Demyelinizan hastalık (Multipl skleroz) şüphelendirmekte olup hastanın klinikle birlikte değerlendirilmesi-takip kontrol görüntüleme önerilir.

Dr. Emel GÖKMEN
Emel GÖKMEN -

Size yapılan yorumlarda sorun yok. Bence bu kadarla MS denilmez, sadece takip edilmesi gerekir.