Sinir kök hücreleri sinir sisteminin asıl fenotiplerini meydana getiren kendi kendini yenileyebilen multipotent hücrelerdir. İlginçtir ki bu molekül şimdi pluripotent kök hücresinde yaygın kullanılan yeniden programlanmış kök hücresi olmayan genlerden biridir. O zamandan beri sinirsel projinetör ve kök hücreleri omurilik gibi nörojenik alanlar dahil yetişkin beyinlerinin çeşitli alanlarından ve insanlar daha çeşitli türlerden ayrı tutulmuştur.

Yetişkin beynindeki projenosisin sinir kök hücrelerinden kaynaklandığı varsayılır. Yetişkin beynindeki sinir kök hücrelerinin kaynağı ve mahiyetinin hala tanımlanması gerekir.

Sinir kök hücresinin (NSC) hastalık esnasındaki fonksiyonu

Bilhassa sinir hücrelerinin hastalıklar esnasındaki rolleri şimdi dünyadaki birkaç araştırma grubu tarafından izah ediliyor. İnsanlardaki felç, MS (multipl/çoklu skleroz), Parkinson hastalığı sinyaller ve bu hastalık modellerindeki sinyaller halihazırdaki araştırmaların bir kısmını oluşturur. Bu araştırmanın sonuçları gelecekte insanlardaki nörolojik hastalıkların tedavilerindeki uygulamaları teşkil edebilir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

HOCAM KÖK HÜCREDE CANLI SPERM VAR AMA DURAKLAMA VAR NE YAPMAMIZ GEREK... devamı