Flap Nedir

Flap, vücuda ana arter ve damar veya kökünden bağlı olan bir doku parçasıdır. Kan akımıyla bağlı olan bu doku parçası rekonstrüktif cerrahide, alıcı bölgeye (flap ya da graftın yerleştirildiği yaralı bölge) yerleştirilir. Bazen flap yalnızca deri ve yağ dokularından oluşur ama bir flapın verici bölgedeki (flapın oluşturulduğu bölge) kasları da içermesi gerekir.

Kimler İhtiyaç Duyabilir

Vücudunuzda bir bölgede doku kaybından mustaripseniz, flap cerrahisi adayı olabilirsiniz. Bu tür rekonstrüktif plastik cerrahi genellilikle travmatik bir yaralanma veya masektomi sonrasında kusurları gidermek için kullanılır. Flap teknikleri ayrıca cilt kanseri ameliyatlarından (Mohs ameliyatı) sonra yüzün tedavi edilmesi için kullanılır.

Flap Türleri

Flap kullanımını gerektirecek çeşitli yaralanma türleri olduğu için pek çok flap türü vardır. Flaplar farklı bölgelerden alınabilir ve istenilen sonucu almak için çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Ama rekonstrüktif plastik cerrahi için kullanılan flaplar iki temel kategoriye ayrılabilir:

Lokal (Pediküle) Flap: Doku, kusuru gizlemek için bitişikteki alandan serbest bırakılır ve döndürülür ya da hareket ettirilir ancak kök kısmından vücuda ekli kalır ve verici bölgeden flapa giren kan damarları mevcuttur. Bu tür flap hareketi dört lokal flap türünden hangisinin kullanılacağının belirlenmesini gerektirir.

Dört temel lokal flap türü içinde; gelişen flap (lateral hareket olmaksızın ileriye doğru hareket eden), dönen flap (bitişik alandaki kusura doğru konumlanacak bir pivotun etrafından dönen), konum değiştiren flap (bitişik bölgedeki kusurlu alanda konumlanacak bir pivota doğru lateral olarak hareket eden) ve interpolasyon flap.

İnterpolasyon flap, yakın bir alandaki kusurlu bölgeye (bitişik değil) konumlandırılacak bir pivotun etrafında dönmesi bakımından diğerlerinden farklılık gösterir. Sonuçta flapın bir kısmı dokunulmamış dokunun üstünde veya altında bir tür “deri köprüsü” oluşturur. Bu flap türünün daha sonraki işlemler için verici bölgeden ayrılması istenir.

Serbest Flap: Vücudun diğer bir bölgesinden alınacak doku ayrılır ve alıcı alana aktarılır ve kan akışı cerrahi olarak bitişikteki yarada bulunan kan damarlarına bağlantı yapılarak sağlanır.

Riskler ve Komplikasyonlar

Flap cerrahisinden kaynaklanacak komplikasyonlar genel olarak aşağıdaki riskleri içerir:
 • Enfeksiyon
 • İstenmeyen yaralar ve/veya deri renginin değişmesi
 • Aşırı kanama veya hematom
 • Deri veya yağ hücresi ölümü (doku ölümü)
 • Yaraların iyileşmemesi veya yaraların ayrılması
 • Kan pıhtısı
 • Anestezi riskleri
 • Derin damar trombozu
 • Kardiyak ve pulmoner komplikasyonlar
 • Sürekli ödem (şişme) veya sıvı birikmesi
 • Sürekli ağrı
 • Geçici veya kalıcı değişiklik/cilt hassasiyetinin kaybı
 • Tekrar cerrahi gerektiren yetersiz estetik sonuçlar
 • Genleştiricide kırılma ve sızıntı
Göğüs ağrısı, nefes almada zorluk, aşırı kanama varsa derhal cerrahınızı arayınız.

Deri Graftı Yerine Niçin Flap Kullanılır

Flaplar kendi kan akışına sahip oldukları için, deri graftlarından daha dirençlidir ve genellikle kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar verirler çünkü cilt tonu ve dokusuna daha iyi uyum sağlarlar. Deri flapları aynı zamanda kontur kusurlarını gidermek için dokunun “genişlemesi” gerektiğinde iyi bir seçimdir. Ama doku kaybının çok büyük olduğu alanlarda, deri graftının kullanılması gerekli olabilir.

Doku Genleşmesi Yerine Niçin Flap Kullanılır?

Doku genleşmesi cilt rengi, dokusu ve hassasiyeti açısından mükemmel sonuçlar vermekle birlikte, bazı dezavantajları bulunur. Doku genleşmesi her zaman iki cerrahi işlem gerektirir ve ayrıca genleştiriciyi şişirmek için cerrahınıza sık sık gitmeniz gerektir. Bu arada, genleştirici yerinde kalır ve cildin altında göze hoş görünmeyen bir çıkıntı yapar. Ama göğüs rekonstrüksiyonunda, bu ekstra hacim istenilebilir. 

Op. Dr. Murat SAYLIK

Sizin tarafınızdan 98 yılında olmuş olduğum şaşılık ameliyatı teknik dosyası benden istenmektedir.yeni bir operasyonun için gerekli olduğu bana ileti... devamı