Proloterapi

Proloterapi, bağlayıcı doku üretimini harekete geçirmek için ağrıyan bağdokulara ve tendonlara şekerli bir solüsyon enjekte edilmesi işlemidir. Proloterapinin bağdokuları ve tendonları güçlendirdiği ve ağrıyı azalttığı, şimdilik bir teoridir. Proloterapi çalışmaları kronik alt sırt ağrısı tedavisindeki etkinliği konusunda birbiriyle çelişen bulgular raporladı.   

İyi tasarlanmış beş araştırma gözden geçirildiğinde proloterapinin kronik alt sırt ağrısının tedavisinde tek başına etkisiz olduğu sonucuna vardı. Ancak spinal manipülasyon ve egzersiz gibi diğer tedavilerle birleştirildiği zaman proloterapi kronik alt sırt ağrısını düzeltebilir. Eğer varsa proloterapinin kronik alt sırt ağrısı tedavisinde rolünün ne olduğunu netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.