Biliniyor ki, toplumların buzdolabı sahibi olma oranları arttıkça yani, yiyeceklerin buzdolabında korunması arttıkça insanların mide kanseri olma oranları azalmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde mide kanseri görülme sıklığının gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere göre çok daha düşük olmasının en önemli nedeni budur.
Azgelişmişlikle kanser ilişkisi
Az gelişmiş ülkelerde, gıda maddelerinin uzun süre açıkta tutulması ve bu sırada sıcağa maruz kalmaları bunların içlerinde mikropların üremelerine neden olmaktadır. Bu durumdaki yiyecekleri tüketen insanlar hemen o anda veya kısa süre içinde kanser olmasalar bile uzun süre bu mikroplara maruz kalmak, bu insanlarda mide kanserinin gelişme riskini büyütmektedir. Elbette tek başına bundan yola çıkılarak, her şeyi bununla gerekçelendirerek açıklamak doğru değildir.
Örneğin ülkemiz coğrafyasının Doğu ve Güney Doğusunda yer alan illerde mide kanseri görülme sıklığı, diğer bölgelerde yaşayan nüfusa göre çok daha büyüktür.
Doğu ve Güneydoğuda kanser riski
Bu bölgelerdeki yaşam koşulları ve özellikle beslenme alışkanlıklarıyla başta mide kanseri olmak üzere genel olarak kanser gelişimi riski arasında anlamlı bir ilişkiyi gösterecek veriler yoktur. Ancak hem buzdolabılaşma oranının son derece düşük olmasının hem de beslenme alışkanlıklarının riski büyüttüğüne yönelik şüphe birçok uzman tarafından paylaşılmaktadır.
Diğer taraftan bazı kanser türlerinin genetik aktarımı riskinin nispeten yüksek olduğu tanımlanmıştır. Bu kanserlerin en bilineni meme kanseridir. Devamla yumurtalık kanseri, kalın barsak kanseri genetik aktarımın önemli bir belirleyen olduğunun kanıtlandığı en bilinen kanser türleriyken mide kanseri böyle bir özelliğin çok belirleyici olduğu bir kanser türü değildir.

Uzm. Dr. Meftun ÇELİKÇİ

öncelikle geçen gün test yaptırdım hemogram testi. sonuçlarım : hgb:11.3 normal aralık: 12.3-15.3 /// mcv:76.9 normal aralık :80-96/// rdw:16.0 norm... devamı