Kalbin yüzeyini kaplayarak kalbe besin ve oksijen taşıyan atardamarların çeşitli sebeplerle; yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, yeme bozukluğu ve yaşlılık gibi etkenlerle tıkanmasına koroner arter hastalığı adı verilir. Bu hastalık damarların sertleşmesi ve sertleşen damarların zamanla plak oluşumunu tetiklemesi üzerine damarları tıkar ve kan akışı engellenir.  Tam da bu konuyu detaylı bir şekilde ele alan araştırma Amerikan Kardiyoloji Derneğinin 63. Kez Washington’da gerçekleşen Bilim konulu toplantısında açıklandı. Yapılan araştırmada incelenen 1,484 koroner arter anjiyosu geçirmiş İtalyan kadın ve erkeklerde D vitamini eksikliği ile koroner arter hastalığı şiddetinde ters bir orantı olduğu saptanmıştır. Diğer bir deyişle D vitamini seviyesi azaldıkça koroner arter hastalığına yakalanma riski artıyor. Kandaki D vitamini oranı 20 nanogramdan az olduğu takdirde koroner arter hastalığından söz etmek mümkün hatta 10 nanogram seviyesinde olan katılımcılarda koroner arter hastalığının ilerlemiş olabileceğini söylemek de mümkün. İncelemede ortaya çıkan veriler D vitamini eksikliği olan bireylerin D vitamini seviyesi normal olan insanlara oranla % 38 gibi bir oranla daha fazla risk taşıdıkları belirtilmiştir bu oran da hemen hemen 2 katı risk olduğunu göstermektedir. Şu ana kadar D vitamini ve koroner arter hastalığı ilişkisini değerlendiren en geniş çaplı araştırma olarak görülen bu incelemede ortaya çıkan sonuç araştırmada yer alan gözlemci Monica Verdoia tarafından şu şekilde özetlenmiştir: ‘’ Son yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği koroner arter hastalığının bir sonucu değil başlı başına nedeni olarak görülmelidir.’’ Bu nedenle eğer kardiyovasküler hastalıklardan korunmak istiyorsanız D vitamini takviyesini arttırmalısınız. 

Uzm. Dr. Günnur ÖNARSLAN

merhaba hocam ben 20 yaşında birisiyim bende 4 yıldır kıl dökülme yaşiyorum saçım ve göğüz ve etek arası kıllar dökülüyor doktora gittim kan tahlili a... devamı