Barrett özofagusu, yemek borusunun alt ucundaki dokuyu meydana getiren hücrelerin anormalleşmesi durumudur. Boğazın arka kısmı ile mideyi birbirine bağlayan ince tüpe özofagus (yemek borusu) denir. Özofagusun alt ucundaki kronik iltihaplanma ve ülser sonucu, normalde orada bulunan hücrelerin, normalde barsakta bulunan hücrelerle yer değiştirmesine (intestinal metaplazi) neden olur. Barrett özofagusu genellikle herhangi çarpıcı bir belirtiye neden olmaz (asemptomatik). Bozukluk premalign bir durum olduğunu düşündürür ve etkilenen kişiler de The disorder is considered a premalignant condition and affected individuals are at an increased risk (genel anlamda risk düşük kalsa da) gelişen bir (adenokarsinom) özofagus kanseri riski altındadırlar. Barrett özofagusu, belirleyici özelliği midedeki sıvıların özofagusa geri akması durumu olan gastroözofajel reflü (GERD) bulunan kişilerde daha sık görülür. Barrett özofagusunda ortaya çıkan doku değişimin kesin sebebi ise bilinmemektedir.