Neden eller bazı insanlarda daha fazla terler?

Birincil (primer) hiperhidroz gibi nedeni belli olmayan durumlarda eller, koltuk altı, yüz ve ayaklar terleyebildiği gibi, ikincil (sekonder) hiperhidroz denilen başka bir hastalığa bağlı terleme de görülebilir. Bu hastalıklar; Hipertiroidizm ( tiroid bezinin fazla çalışması), enfeksiyon, malign hastalık, otoimmün hastalıklar, şişmanlık, menapoz, diabet, psikiyatrik hastalıklar olabilir.

Tedavi Seçenekleri

Torasik sempatektomi (terlemeye neden olan sempatik sinirlerin çıkarılması işlemi) 1940 yıllarından beri birçok hastalık durumu için kullanılmıştır. Bunlar sadece hiperhidroz (aşırı terleme) ile sınırlı değildir; Refleks sempatik distrofi, üst ekstremite iskemisi, Reynaud hastalığı ve pankreatik ağrı için splanknisektomi vb. En sık ve en yüz güldürücü sonuçların alındığı durum hiperhidrozdur.

Cerrahi dışı tedavi seçenekleri:

a. Botulinum enjeksiyonu; Genellikle 6-7 ayda bir enjeksiyonları tekrar etmek gerekir!

b. Liposuction (özellikle koltuk altı terlemesi için)

c. Lontoforez; (düşük voltaj elektrik uygulaması özellikle el terlemesi için) Bazı hastalar her hafta, bazıları da en geç ayda bir defa uygulamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Yan etki olarak bazen avuç içlerinde soyulma, işlem sırasında batma-şok hissi bazen çok rahatsız edici olmaktadır. Etkisi çoğu zaman geçici olmaktadır.

d. Kremler, Losyonlar; Aluminyum klor içeren topikal-bölgesel ajanlar. Etkileri geçici ve klinikte başarılı oldukları pek söylenemez.

e. Oral ajanlar (antidepresanlar, antipsikotikler); bu ilaçlar bazen kendileri de aşırı terlemeye neden olabilmektedir! Hiperhidroz tedavisinde başarılı olduklarısöylenemez.

f. Diğer ilaçlar; beta-blokerler (Propranolol) ve kolinerjikler hiperhidroz tedavisinde bir miktar başarıları olabilir, ancak bu etki genellikle kısadır ve çoğu hasta bu ilaçları uzun süre kullanmamaktadır!

Cerrahi Tedavi Seçenekleri

a) Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS);

1.) Ablasyon (yakarak)

2.) Endoskopik makas ile sinir zincirinin bölünmesi

3.) Klips uygulanarak sempatik sinir iletisinin bölünmesi tarzında gerçekleştirilebilinir.

TERMİNOLOJİ: Torakoskopi,—torakoskop ile yapılan video ve diğer yardımcı işlemleri içeren bir girişim VATS—Video yardımlı torakoskopik cerrahi; göğüs kafesi içini gösteren video kamerayı ifade eder. Sempatektomi—sempatik sinir zincirinin yakıldığı ya da bölündüğü işlem sempatikotomi herhangi bir parçası çıkarılmadan sempatik sinir zincirinin bölünmesi işlemi ablasyon—sempatik sinir zinciri elektrokoter ya da lazer kullanılarak yakılarak harap edilir.

 

T2 sempatektomi, T2 sempatik sinir düğümünün 2. ve 3. kaburga arasında bölünmesi. Tek akciğer ventilasyonu— çift lümenli (kanal) havayolu ya da bronş blokajı kullanılarak akciğerlerin tek tek havalandırılması işlemi.

b) Cerrahi Teknik Klips ETS işleminin basamakları:

ETS için cilt kesi yerleri (1 cm.lik iki adet cilt kesesi) yapılır,

Endoskop ile bakarak sempatik sinir zincirin yeri tespit edilir,

Sempatik sinir zincirinin omurganın kenarında anatomik konumu belirlenir,

Klipslerin konacağı yerler belirlenerek uygun seviyelerden ve yeterli miktarda klips sempatik zincir uygulanır yerleştirilir.

(ETS) Klips kullanılmaksızın sempatik zincirin ablasyon ve bölünerek yapıldığı ETS ameliyatı aşırı terlemenin olduğu bölgeye göre

Kesi Seviyeleri:  Yüz terlemesi veya blushing 2. ve 3. kaburgalar arasında T2 sempatik sinir düğümlerinin bölünmesi gerekir. El terlemesi T2-T3 sempatik sinir düğümleri çıkarılır veya sadece T3 izole edilir.  Koltuk altı terlemesi T3-T4 sempatik sinir düğümleri izole edilir; son yayınlar T4’ünde bölünmesi gereğini vurgulamaktadır. Kronik pankreas ağrısı T4 den T10 seviyesine kadar sempatik sinir düğümlerinin çıkarılması gerekir.

c) Tedavi Başarı oranları

Hastanede kalma süresi: Ortalama 1 gündür (0.5 3 gün); çoğunlukla hasta aynı gün de taburcu olabilmektedir. Cerrahi işlemin hemen tüm terleme olgularında için oldukça başarılı sonuçları vardır: Yüz terlemesi veya blushing 95 – 99

El terlemesi 90 – 95

Koltuk altı terlemesi 90

Ayak terlemesi 50 Cerrahi Tedavi Komplikasyonları

a. Kompensatuvar terleme - (dengeleyici terleme)

b. Gustatuvar terleme - Özellikle acı ve baharatlı yemekler ve soğan, sarımsaklı yemekler sonrası yüzde görülen kızarma ve terleme durumu.

c. Horner sendromu Nadiren göz kapağında düşme; bu durum genellikle sorunsuz 1-3 ay içerisinde düzelmektedir.

d. Nadir yan etkiler (hemen hepsi ameliyat sonrası kısa sürede kaybolmaktadır.

Parestezi (his kaybı);

Pnömotoraks (göğüs boşluğunda hava bulunması);

Şilotoraks (göğüs boşluğunda sorun yaratmayan lenf sıvısının toplanması);

Ameliyat yerinde ağrı.

e. Bradikardi (kalp hızının minimal azalması).

f. Ameliyat çok az hastada gerektiğinde tekrar edilebilmektedir (redo-sempatektomi)

İLGİLİ MAKALE

Neden Aşırı Terleriz

Doç. Dr. Sinan ÇAĞLAYAN

Ben hormon testi yaptırmıştım ve t3 hormonum yüksek çıkmıştı.belirli şikayetlerim var;Yutmada güçlük,Kilo verememe acıkmama doymama (spordan sonra dah... devamı