Yumurta rezervinin tüp bebek tedavisinin başarısında son derece önemli bir rolü vardır. Yumurta rezervi ne kadar çoksa, başarı oranı o kadar yüksektir. Ancak yumurta sayısı azaldıkça gebe kalma ihtimali azalmaktadır. Ama bu, yumurta sayısı az olanın gebe kalma şansının olmadığı anlamına da gelmemektedir. Sadece bu durumda daha fazla itina, sabır ve bazı şeylere daha fazla bakmak, incelemek gerekmektedir. Yaş dolayısıyla azalan yumurta rezervi, tüp bebek tedavisi sırasında, geçen yılların acısını bir şekilde çıkarmaktadır. Ayrıca yumurta sayısını artıran ya da sayıyı artıramadığı koşullarda kalitesini artıran bazı tedaviler de söz konusudur.

VİDEO: TÜP BEBEK NEDİR?

Kısaca yumurta rezervi çok önemli bir faktördür ancak erkeğin spermi de son derece önem taşır. Yumurta rezervi çok iyi olsa bile, eğer sperm kalitesi düşükse, yine sorun yaşanacaktır. Ancak kadında yumurtalık rezervinin iyi olması her zaman için avantajlı bir durumdur ve artı bir faktördür. Yumurtalık rezervi düşük olanlar için de umutsuzluğa kapılmaya gerek yoktur. Ama tedavi süreci biraz daha uzamaktadır.

Prof. Dr. Timur GÜRGAN

Yumurta rezervin çok az lütfen yardimci olurmusunuz... devamı