Yaşlılarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Yaşlılarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Yaşlı kadınlarda, idrar yolu enfeksiyonunun yönetimi karmaşık olabilir. Yaşlıları ve İYE’larını saran yaygın ve yanlış mitler -özellikle idrar yolları enfeksiyonlarının anoreksiya ve halsizlik gibi spesifik olmayan semptomlara yol açabildiği ve asemptomatik bakteriürinin tedavi edilmesinin inkontinans gibi kronik gentioüriner semptomları iyileştirebildiği- aşırı tedaviye yol açmıştır. Aynı zamanda yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda idrar yolları enfeksiyonları belirgin morbidite ve hatta mortalite ile ilişkilendiriliyor. Genç kadınlarda olduğu gibi idrar yaparken hissedilen ağrıyla idrar yapma sıklığı ve aciliyet yaygın semptomlardır ama dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdırlar, çünkü enfeksiyon kapmayan kişilerde de sık sık görülürler.

Akut semptomatik idrar yolu enfeksiyonları olan bağışıklık sistemi zayıf, yaşlı kadınlar tedaviye ihtiyaç duyar ama teşhis dikkatlice yapılan klinik değerlendirmeye dayanmalıdır. Bakteri büyüten idrar numunesi gerçek İYE ile kolonizasyon/kontaminasyonu ayırt edemez.

Bu yüzden uzmanlar, antibiyotiklerin aşırı kullanımını engellemek için kültür sonuçlarını değil hastayı tedavi etmelidir. Gerçekten bazı uzmanlar yaşlı insanlarda idrar kültürlerini yalnız antimikrobiyal yatkınlığı teyit etmek üzere kullanmayı tavsiye eder.

Peki, asemptomatik bakteriürinin tedavi edilmesi şart mıdır? Menopoz öncesi dönemdeki, hamile olmayan kadınlarda uzmanlar asemptomatik bakteriürinin taranmasını ve tedavisini tavsiye etmiyorlar. Hamile kadınlar en az bir kez taranmalı, tercihen hamileliğin başlangıcında ve sonuçlar pozitifse tedavi edilmelidirler. Topluluk içinde yaşayan ve kurumlardaki yaşlı kadınlar için uzmanlar rutin tarama ve tedaviyi tavsiye ediyorlar. Hamile kadınlar veya seçili invaziv urogenital işlemlerden geçenler hariç semptomatik bakteriürinin zararlı olduğu gösterilmemiştir ve tedavinin semptomatik enfeksiyonun sıklığını azalttığı kanıtlanmamıştır. Kısaca yalnız seçilen popülasyonlarda asemptomatik bakteriürinin taranması ve tedavi edilmesi ve hiçbir faydası gösterilmemişse antimikrobiyal tedaviden kaçınılması tavsiye edilir.

  • İdrar yolu enfeksiyonu