Trikofaji, trikotilomaniyle (saç/kıl yolma) ilişkili kompülsif saç/kıl yemedir. Trikofaljide, trikitilomanisi olan kişiler yoldukları saçı/kılı yutarlar da; uç (ve nadir) vakalarda bu, saç yumağına (trikobezoar) neden olabilir.

Belirtiler

Trikofaji kişinin kendi saçını/kılını, genelde kopardıktan yemesiyle tanımlanır. Çoğunlukla, saç/kıl koparılır, ardından kök yumrusunun uçları veya ara sıra saç gövdesinin kendi yenilir. Saç/kıl sonuç olarak mide bağırsak yolunda toplanabilir, (bazen belirtilerin şiddetine bağlı olarak) hazımsızlığa ve karın ağrısına neden olabilir. Ritüel güçlü bir etmendir ve kökü dudaklara değdirmeyi, saçı/kılı tatmayı ve ara sıra çiğnemeyi içerebilir. Bazen bozukluğa sahip kişiler başkalarının saçını/kılını bile yiyebilirler. Psikiyatrik alanda kompülsif bir psikolojik bozukluk olarak düşünülür.