İnce bağırsak mide ile kolon arasında bulunur. İnce bağısak yaklaşık 6 metre uzunluğundadır. Temel işlevi, besinlerin sindirimini ve emilimini sağlamaktır. İnce bağırsak sindirim gasteointestinal (GI-mide bağırsak sistemi) organlarının uzunluğunun %70’inden fazlasını ve yüzey alanının %90’ını oluşturur.

İnce bağırsakta en yaygın görülen kanserli (kötü huylu) tümörler adenokarsinom, lenfoma, sarkom ve karsinoidlerdir.

  • Adenokarsinom sanayileşmiş ülkelerde daha sık görülür.   
  • Lenfomlar gelişmeke olan ülkelerde daha sık görülmektedir.
  • Tüm bu tümörlerin bağırsak duvarını kaplama, bitişikteki lenf bezlerine yayılma ve uzaktaki diğer organlara sıçrama (metastaz) ihtimali vardır.

Prof. Dr. Neşet Nuri GÖNÜLLÜ

Hocam,bağırsak sarkması ameliyatı geciktirilebilir mı?... devamı