Retina Bozuklukları

Retinadaki bozukluklar görüntünün beyne yanlış iletilmesine hatta hiç iletilmemesine neden olur.

Nedir

Retina gözün arka kısmında ışığı hissetmemizi sağlayan ve görüntüleri beyine ileten sinir tabakasıdır.

Retina adını verdiğimiz ağ tabakası milyonlarca görme sinirinden oluşur. Retinayı oluşturan bu hücreler sinir lifleriyle görüntüleri görme merkezine ulaştırırlar. Görme sinirleri de aldıkları görüntüyü beyne iletir.

Göz basitçe kamera gibidir. Ön kısmındaki lens, görüntüyü retinaya odaklar. Retina da kameranın arkasındaki film gibidir.

Retinadaki bozukluklar görüntünün beyne yanlış iletilmesine hatta hiç iletilmemesine neden olur.

Belirtileri

Retina Bozukluklarının Başlıca Belirtileri Nelerdir?

•Ani veya yavaş görme azalması

•Gelip geçici ve kısa sürmeli görme kaybı

•Kırık ve eğri görme

•Görüş alanında karanlık bölgeler

•Işık çakmaları

•Uçuşan siyah noktalar ve örümcek ağı görüntüsü

Çeşitleri

Önde Gelen Retina Hastalıkları Nelerdir?

•Diyabetik Retinopati

•Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ( Sarı Nokta Hastalığı )

•Retina yırtık ve dekolmanları

•Retinitis Pigmentosa  ( Gece Körlüğü )

•Prematüre Retinopatisi (yeni doğan)

Diyabetik Retinopati

Şeker hastalığı, vücudun şekeri kullanma ve depolama yeteneğinin bozulduğu sistemik bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde böbrek, kalp, sinirler, damarlar ve gözde ciddi hasara yol açar. Diyabet gözde katarakt, glokom. Kırma kusurları, görme siniri iltihabı, göz kasları felci ve retinada çeşitli hasarlara sebep olur.      

Göz dibindeki hasarlar OCT, FFA gibi ileri tetkiklerle seviyesi tespit edilir. 

Şeker hastalığında kaybedilen görme geri kazanılamaz. Yapılan tedaviler mevcut görmeyi korumak, körlüğü engellemek içindir.           

Kan şekerinin kontrol altında olması diyabetik retinopati için en iyi tedavidir.           

Diyabetik retinopatide farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.           

Diyabetik retinopatinin başlangıç dönemi safhasında görmeyi etkileyen ödem yoksa laser tedavisi yapılmaz. Hasta 6 ay gibi aralıklarla muayene edilir. Sonraki dönemde görmeyi etkileyen makula ödemi gelişmişse ve sızdıran damarlar ile yeni damarlar oluşumları varsa laser fotokoagülasyon tedavisi uygulanır.           

Laser tedavisi ağrısız bir işlemdir; poliklinik şartlarında uygulanabilir. Gerektiğinde farklı zamanlarda birkaç seans uygulanır.

Vitrektomi

Bu tedavide kanla dolu vitre boşaltılır ve yerine berrak ve yapay bir solüsyon konulur. Vitrektomi yapılan hastaların büyük kısmında görme artar. Bu cerrahi yöntem için zamanlama önemlidir. Kanamadan hemen sonra vitrektomi yapılacağı gibi gözün kendi kendini temizlemesi için bazen bir yıla kadar beklenebilir. Ameliyat zamanı diğer gözün durumuna ve hasarın derecesinebağlı olarak her hastada değişiktir. Ancak eğer retina da ayrışmışsa ciddi görme kaybına önlemek için cerrahi hemen uygulanır.

İntravitreal Enjeksiyonlar

Son yıllarda artık özellikle diyabetik makula ödeminde intravitreal steroidler ve intravitreal anti VEGF ilaçların intravitreal enjeksiyonu ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.