Nedir

Nedir?

Parkinson hastalığı 60 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık olarak %1’ini etkileyen en yaygın nörodejeneratif hareket bozukluğudur. Parkinson hastalığın genellikle motor bozukluğu olarak geçerlilik görse de hastaya önemli derecede yük olabilecek motor hareketlerle ilgili olmayan belirtiler de vardır.    

Demans yaygın bir rahatsızlıktır ve hastalığın süreci boyunca Parkinson hastalarının %40’ını etkiler. Parkinson hastalarında demans riski aynı yaştaki Parkinson hastalığı bulunmayan kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 6 kat daha yüksektir.    

Parkinson hastalığıyla ilişkili demans:

 • Temelde yürütmeyi etkileyen diseksekutif sendrom ve
 • Hafıza göreceli olarak hala korunurken visuospatial (çevreyi görme) fonksiyonlarla tanımlanır.

Lewy cismi demansı bulunan hastalarda demans hastalığın merkezi özelliğidir. Parkinson hastalığı ve Lewy cismi demansı arasındaki klinik belirtilerin çakışması bu belirtilerin, benzer temel süreçleri paylaşan Lewy cismi hastalıkları yelpazesinde farklı noktaları temsil ettiğini gösterir. Şu anda bilişsel bozukluğun sadece semptomatik tedavisi vardır. Son zamanlarda kolinesteras kullanılarak yapılan birkaç klinik deney tedavinin Parkinson hastalığı ve Lewy cismi demans hastalığı üzerindeki etkinliğini göstermiştir.

Gıdalar

Demans, Parkinson Hastalığına Neden Olan Gıdalar

Asetilkolin kas kasılmaları için de gereklidir. Normalde asetilkolin salgısı dopamin tarafından düzenlenir. Bununla birlikte Parkinson hastalığında dopamin reseptörleri zarar görmüştür veya besinsel protein-oksidasyon ürünlerle tıkanmıştır. Bu nedenle Parkinson hastalarında kas kasılmaları iyi kontrol edilemez. 

Parkinson hastalığına yakalanıp yakalanmayacağınız reseptörlerinizin hassaslığına bağlıdır.

Testler

Parkinson Hastalığı Testleri

Parkinson hastalığını kesin teşhis edecek laboratuvar testleri yoktur. Sistematik nörolojik bir inceleme, reflekslerinizin test edilmesini ve vücudunuzdaki kas gücünün, koordinasyonun, dengesinin ve diğer hareket detaylarının gözlemlenmesini içerir. Diğer hastalık ihtimallerine karşı size bazı testler yapılabilir. Bu testler arasında kan testleri, idrar testleri, CT taraması veya MR taraması yer alır. Bu testlerden hiçbiri aslında Parkinson hastalığını teşhis etmese de, belirtilerin ortaya çıkmasından sorumlu olabilecek bazı diğer sağlık sorunlarının varlığını açığa çıkartabilir.

Tedavi

İlaç Tedavileri ve Parkinson Tedavisi 

Parkinson hastalığı bulunan kişiler için ilaç tedavisi, ameliyat ve fiziksel terapi gibi bazı belirtisel tedavi yöntemleri vardır. Her bir tedavinin başarı derecesi ve aynı zamanda tedavi seçeneğinin etki süresi kişiye göre değişiklik gösterir.  

 • Levodopa-dopamin prekürsörü
 • Levodopa ve karbidopa birleşimi
 • Karbidopa, levodopa ve entakapon birleşimi
 • Amantadin hidroklorid
 • Antikolinerjik (triheksifenidil, benztropin mesilat, prosiklidin vb)
 • Selegilin veya deprenil
 • Dopamin agonisti
 • Tolkapon ve entakapon gibi katekol-o-metiltransferaz inhibitörleri

Parkinson Hastalığında Demansla İlgili Gerçekler ve Öneriler

 • Parkinson hastalığında demans nörolojik bir hastalıktır ve hastalıkta sinir sistemi günden güne zayıflar.
 • Hastalıkta hasta kontrol ve koordinasyon kaybı yaşayabilir.
 • Parkinson hastalığı kadınlara oranla en sık erkeklerde gözlemlenir.
 • Şu anda hastalığa karşı etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır; fakat nörolojik rahatsızlıkların kontrol altına alınması için doktorunuza danışın.
 • Müzik terapisi vücut bölgelerindeki hareketleri kolaylaştırmak için bu hastalarda oldukça etkilidir.
 • Hastalar denge ve diğer belirtileri kontrol altına almak için nefes alma ve esneme egzersizleri yapabilirler.
İLGİLİ MAKALE

Alzheimer hastalığı

Dr. Emel GÖKMEN

iyi akşamlar hocam benim bir arkadaşım 2 yıl önce davranış bozukluğu sebebiyle doktora başvurdu baya testlerden sonra pad testı yapılarak demans teşhi... devamı