Jefferson Pankreas, Safra ve Bunlara İlişkin Kanserler Merkezi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya göre, aşırı derecede kilolu pankreas hastalarında, iltihaplı kemokin (İltihaplanma sırasında üretilen ve lökositleri organize eden sitokin türlerinden herhangi birisi) seviyesi önemli düzeyde yüksek. Araştırmacılar buldukları sayısal verileri, Akademik Cerrahi Kongresi’nin 5. Yıllık Toplantısı’nda sundular.

Çalışmalar, obezitenin iltihaplanma ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte aynı şekilde, pankreas kanalı adenokarsinomu hastalığında (PDA) iltihaplanmanın, tümörün gelişimine katkıda bulunduğunu gösterdi. Bu çalışma, pankreas kanseri olan obez hastalarda, iltihaplanma sinyali olan, monocyte chemoattractant -1 proteininin (MCP-1) rolünü de inceledi.

Araştırmacılar, MCP-1’in pankreas kanserinin işaretçisi olma işlevi görüp görmediğini ve iyi huylu tümör ile kötü huylu tümörün ayırt edicisi olup olmadığını belirlemeye çalıştılar.

Araştırma ekibi, kesinleşmiş PDA hastalarının ya da kanal içi mukozada kabarcık tümörü (IPMN) hastalarının serum örneklerinde MCP-1 seviyesini analiz etti.

Video: Mide Kanseri

Gördüler ki; çok aşırı kilolu hastalarda MCP-1 önemli düzeyde yüksektir. Daha az şişman hasta grubunda (VKİ < 37.5), MCP-1 seviyesi sadece PDA hastalarında yüksektir. IPMN hastalarında ise, MCP-1’in yüksekliği daha ileri yaşla da ilişkilidir.

Araştırma ekibi; “MCP-1 proteininin, pankreas kanserinin belirtisi olma potansiyeli vardır, ancak bu daha büyük sayılardaki örneklerde onaylanmalıdır. Bu protein ile ilgili, daha büyük sayılarda örnekler ile iyi huylu ve ameliyatla alınamayan habis tümörler üzerinde başka çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır,” demektedirler.  Bu proteinin yaşla birlikte yükselmesi ile obezitede en yüksek seviyesi arasındaki ilişkinin doğasını anlamak, bu belirleyicinin potansiyel klinik kullanımının tümüyle geliştirilmesine destek olacaktır.

Op. Dr. Işıl ÇELİKEL

iyi gunler ben bir yil once apandis ameliyati oldum ve usutmemem gerektigi soylendi bi yil sonra soguk bir sehire okumaya gittim ve burda usutup hasta... devamı