Böbrek donörleri, yaşlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak, genelde geride kalan böbreklerinin fonksiyonunda zamanla biraz düşüş yaşıyorlar. Fakat yeni çalışmanın sonuçlarına göre, metabolik sendrom olarak bilinen kardiyovasküler risk faktörleri kümesine sahip olan donörlerde, böbrek fonksiyonu iki kattan daha fazla hızlı düşüyor.

Meksiko’nun Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran’daki çalışmanın baş yazarı, ‘Böbrek bağışı öncesinde yaşanmakta olan metabolik sendrom, donörün böbrek fonksiyonu verimini olumsuz olarak etkileyebilir,’ dedi. ‘Canlı böbrek donörlerinin bağıştan önce herhangi bir metabolik anomaliyi düzeltmelerini tavsiye ederiz.’

Metabolik sendromun teşhisi, aşağıdakilerden en az üçünün varlığına bağlı: Geniş bel çevresi, düşük HDL (‘iyi’) kolesterol, yüksek trigliseritler (kandaki yağ seviyeleri), yüksek tansiyon ve yüksek kan glukozunun (kan şekeri) prediyabet kabul edilen seviyede veya yüksek olması. Beş kişiden birini etkileyen metabolik sendrom, Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve felce yakalanma olasılığını arttırıyor.

Video: Böbrek Nakli

Araştırmacılar böbrek bağışlamış 140 yetişkin üzerinde çalışma yaptılar. Bunlardan 28 donörün bağıştan önce metabolik sendromu vardı, 112’sinin yoktu. Uzun süreli izleme verilerini kullanan araştırmacılar, her bir donörün bağıştan sonra bir kan testi ile glomerüler filtrasyon hızı (GFR) olarak ölçülen böbrek fonksiyonunu belirlediler. Genel olarak dakikada 70 mililitrenin altında bir GFR, normalin altında böbrek fonksiyonunun işaretidir.

Donörlerin GFR’lerinin 70’in altına düşmesi için gereken ortalama süre, bağıştan önce metabolik sendromu olanlarda altı yıldan az iken, sendromu olmayan donörlerde yaklaşık 13 yıldı.

Araştırmacılar, ‘Bu çalışma, metabolik sendromun böbrek bağışı için istenmeyen bir yan etki olduğunu değil, daha çok böbrek fonksiyonunda düşüş için bir başka potansiyel risk faktörü olduğunu akla getiriyor’ diyorlar.

Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon genellikle böbrek bağışına uygun olmayan hallerdir.

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

mrb bende turner sendromu var ileride çocuk sahibi olabilir miyim... devamı