Langerhans hücresi özel bir tür beyaz kan hücresidir. Derinin dış tabakası epidermisin yanı sıra lenf nodüllerinde de geniş ölçüde bulunan Langerhans hücreleri bağışıklık sisteminin önemli bir unsurudur. Ağaçsı hücreler olarak sınıflandırılırlar çünkü geliştikçe dendrit denen dala benzer çıkıntılar oluştururlar. Langerhans hücreleri enfeksiyonları önlemek için çalışırlar ve T hücreleriyle etkileşerek  bağışıklık reaksiyonlarını tetiklemeye yardımcı olurlar. Langerhans hücresi, diğer beyaz kan hücreleri gibi, kemik iliğinde üretilir.

Normal koşullar altında, Langerhans hücreleri küçük sayılarda oluşur, çoğunlukla deride yoğunlaşır, cildin yüzeyinde oluşan ve enfeksiyona yol açabilen bakterilerle diğer ajanlara karşılık verir. Ama bazı vakalarda, vücut bu özel hücrelerden çok fazla üreterek Langerhans hücre histiosiotozu (LCH) adı verilen nadir bir duruma yol açar. Bu durum bir dizi sistematik belirtiye yol açar ve genelde tespit edilmesi zordur.

Langerhans hücre hastalıklarının belirtileri ve ciddiyeti, Langerhans hücresinin yayılmasının meydana geldiği yerle belirlenir. Hücreler çoğalır ve çoğunlukla ciltte kalırlarsa sonuç genelde ciltle sınırlıdır. Bu bozukluk en sıklıkla küçük çocuklarda meydana gelir, o yüzden pişik veya normal tedaviye karşılık vermeyen döküntü türü olarak görülebilir. Hücreler vücudun başka kısımlarına geçtiklerinde belirtiler çok daha yaygın ve ciddidir, bozukluk yaşamı tehdit edebilir. Ana organlarda Langerhans hücrelerinin varlığını belirlemek de zor olabilir, genelde biyopsi ve başka karmaşık tanı teknikleri gerektirir.

LCH histiositoz olarak sınıflandırılır, beyaz kan hücrelerinin aşırı üretiminden kaynaklanan hastalıkları tanımlamak için kullanılan bir terimdir bu. Başka histiositozlar arasında lösemi ve lenfoma bulunur. Bazı doktorlar LCH’yi kanser türü bir hastalık sayarlar çünkü bir hücrenin anormal çoğalmasından kaynaklanır, başka doktorlarsa bunu otoimmün bir hastalık olarak görür. En sık olarak 10 yaşından küçük çocuklarda meydana gelir. Tedavi kişinin durumu, belirtileri ve yaşına göre çeşitlilik gösterir ve steroid tedavisinin yanı sıra kemoterapiyle radyasyonu da içerebilir.

Başka bir LCH türü, pulmoner LCH, çocuklardan çok yetişkin sigara kullanıcılarında meydana gelir. Bu bozuklukta, pulmoner Langerhans hücreleri akciğerlerde birikerek hava boşluklarını ve akciğer dokusundaki küçük açıklıkları doldurur. Streoid tedavisi bazen kullanılır ama pulmoner LCH için en etkili tedavi sigarayı bırakmaktır. İleri vakalarda, akciğer nakli gerekebilir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

hocam mayıs ayında tesa oldum öncül hücrelerle embriyomuz oluşmuştu fakat tutunamadı eşime genetik mutasyon testi yapmamışlardı biz kendiliğimizden ya... devamı