İletişim odaklı işlerde çalışanlar ve yöneticiler daha çabuk yaşlanıyor. Kadın yöneticiler erken yaşlanma riskini daha çok taşıyor.