Kalp Yetmezliği Olan Hastalar Fazla İyimserler

Kalp Yetmezliği Olan Hastalar Fazla İyimserler

Yeni bir araştırma gösteriyor ki vücudu sıvı toplayan kalp yetmezliği hastaları, kalan yaşam sürelerinin gerçekçi tahminlere oranla yüzde kırk daha fazla olacağını umuyorlar.

Son yıllarda vücudunda sıvı toplanan kalp yetmezliği hastalarının tedavilerinde gelişmeler olmasına rağmen, uzmanlar bu hastalığa dair umutların hala iç karartıcı olduğunu, yüzde elli hastanın yaşam süresinin beş seneden az olduğunu belirtiyorlar. İleri derecede kalp yetmezliği olan hastalarınsa yüzde doksanı bir sene içinde vefat ediyor.

"Hastaların yaşam süreleriyle ilgili tahminleri önemli çünkü bu tahmin sonuçta tedavi, araç, kalp nakli ve son aşamadaki bakım kararlarını etkiliyor,” diyor uzmanlar.

Kalp yetmezliğinde beklentiler gerçeklerden uzak mı

Araştırmada uzmanlar yaş ortalaması altmış iki olan ve hafif ya da ağır kalp yetmezliğinden şikayetçi 122 hastayla kalan yaşam süreleri konusunda görüştüler.

Uzmanlar hastaların, yaşam sürelerini ortalama üç sene daha fazla tahmin ettiklerini fark ettiler. Hastaların ortalama yaşam süreleri tıbbi bir modele göre on seneyken, hastaların beklentisinin ortalama on üç sene olduğunu gördüler.

Toplamda kalp yetmezliği olan kişilerin yüzde altmış üçü yaşam sürelerini tıbbi modellerin öngördüğünden yüzde kırk daha fazla tahmin etti. Diğerlerine göre daha genç ve diğerlerinden daha ağır hasta olanlar, kalan yaşam sürelerini daha fazla hesaplamaya daha yatkın kişiler arasındaydı.

Üç senelik takip süresinde, araştırma kapsamındaki kişilerin yüzde yirmi dokuzu vefat etti. Araştırmacılar, uzun yaşam beklentisiyle gerçek yaşam süresi arasında herhangi bir bağlantı bulamadı.

Yaşam süresi ve kişisel beklenti

"Yaşam süresi ve kişisel beklenti arasındaki uyumsuzluğun kesin sebepleri bilinmiyor ama bu, umutla ilişkilendirilebilir, yahut hastalık konusunda doktorlarla hastalar arasındaki eksik iletişimden kaynaklanıyor olabilir,” diyor uzmanlar. Hastalığın gelişim süreciyle ilgili beklentilerdeki farklılıklar, daha yoğun tedaviler ve vefat öncesi planları etkileyeceğinden yaşam süresi ve kişisel beklenti arasındaki farklılıkların temelinde yatan sebeplerin ve bunların boyutunun araştırılması gerektiğini de ekliyorlar.

Kalp yetmezliği olan hastaların ömür süresiyle ilgili beklentilerini tahmin etmek tam anlamıyla bilimsel değil ve tıbbi tahmin modelleri konusunda da pek çok soru işareti varlığını koruyor.

Bu sebeple, bu meseleler kesin çözüme ulaşana dek insanların bir doktorla birlikte vefat öncesi bakımlarına ilişkin birtakım kararlar alması gerekiyor.

  • iyimserlik
  • kalp hastalıkları
  • kalp rahatsızlıkları
  • Kalp Yetmezliği
  • yaşam süresi