Homofobi, lezbiyen ve gay olanlara, bazı durumlarda biseksüel, transeksüel insanlara karşı bir dizi negatif tutumlar ve hisler beslenmesi durumu için kullanılan bir terimdir. Ama bu durum genellikle bifobi ve transfobi örtüsü altındadır. Çift cinsiyetli ve aseksüel insanlar da bazen bu duruma dahil olur. Tanımlamalar antipati, aşağılama, yargılama, iğrenme ve yersiz korku şeklinde çeşitlilik gösterir. Homofobi, ayrımcılık ve şiddet gibi ciddi ve düşmanca davranışta, hissedilen bir homoseksüel veya bazı durumlarda herhangi bir heteroseksüel dışı eğilim temelinde gözlemlenebilir. Yazar, eylemci ve insan hakları lideri Coretta Scott King, 1998 yılında yaptığı bir konuşmada, “Homofobi, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı ve büyük bir grup insanı insanlıktan çıkarmaya çalışan, insanlıklarını, saygınlıklarını ve kişiliklerini inkar eden yobazlığın diğer şekilleri gibidir,” şeklinde belirtmiştir.

Daha fazla tartışma konusu olan şekilleri arasında kurumsallaşmış homofobi (örneğin, dindar ve bölgeye ait), lezbofobi (lezbiyenlere karşı homofobi ve cinsel ayrımcılığın kesişmesi ve içselleşmiş homofobi), LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel) olarak tanımlansalar da tanımlanmasalar da aynı cinsel çekimi tecrübe eden insanlar arasındaki bir homofobi şeklidir.   

İki kelime, homofobik (sıfat) ve  homofob (isim) homofobi kökeninden gelir. Homofobi özellikleri taşıyan veya taşıdığı düşünülen bir kişi homofobik olarak düşünülür ve homofob olarak isimlendirilir.