Diş hekimliğinde hipodonti, hastanın gelişemedikleri için eksik kalan dişlerinin olduğu bir durumdur.  Hipodonti, 3. azı dişleri hariç, hastanın 6 veya daha az dişinin eksik olduğu bir durum olarak açıklanmıştır. Üçüncü azı dişlerinin eksik olması nüfusun yaklaşık %9-30'unda görülür. Birinci diş çıkarmada, genellikle maksiler lateral kesici dişlerin de dahil olduğu bu durumdan üst çene daha çok etkilenir.

3. azı dişleri ya da yirmilik dişer de dahil, 6 dişten fazlasının eksik olduğu durumlara oligodonti denir. İster primer, ister kalıcı olsun, bütün dişlerin eksik olduğu duruma anodonti denir. Benzer bir durum da, normalden daha fazla dişin olduğu hiperdontidir.

Literatürde diş sayısındaki bir azalmayı tanımlayan başka birçok terim vardır: oligodonti, anodonti, diş aplazisi, doğuştan eksik dişler, diş yokluğu, diş agenezisi ve diş eksikliği.