Hava kirliliği büyük şehirlerde veya civarında yaşayan milyonlarca insan için büyük bir endişe kaynağıdır. Araba, enerji üretimi ve fabrikalar gibi hava kirliliği kaynakları her yıl atmosfere tonlarca kirletici madde salarlar. Bu toksik gazlar ve parçacıklar sizin, çocuklarınızın ve çevrenizin üzerinde uzun süreli etkilere sebep olabilir. Tüm günü kirli bir atmosferde geçirmek can sıkıcı olabilirken, uzun dönemde hava kirliliğinin etkileri tehlikeli ve hatta ölümcül olabilmektedir.

Araştırmaların sonuçlarına göre düzenli olarak hava kirliliğine maruz kalmak, özellikle de çocuklarda birden çok çeşit akciğer hastalığının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. A.B.D.’de her yıl hava kirliliğinden dolayı 64.000 kişinin akciğer hastalığı ve akciğer kanserinden öldüğü belirlenmiştir. Hava kirliliği ayrıca çocuklarda akciğer kapasitesinin azalmasına yol açabilmekte ve azalma oranı %20’lere kadar çıkabilmektedir. Aynı zamanda küçük yaşta hava kirliliğine maruz kalan çocukların yetişkinlikte astım hastalığı yaşama riski dört kat artmaktadır.

Hava kirliliğinin etkilerinden bir diğeri kalp damar sistemi üzerindedir. Genel olarak hava kirliliği yüksek alanlarda yaşamak ortalama hayat beklentisini 1.8 ila 3.1 yıl azaltır. Hava kirliliği damarların sertleşmesine yol açabilir, kalp krizi ve felç riskini yükseltir. Kanın normal işlevlerini ve pıhtılaşmasını dahi etkileyebilir. Ayrıca kandaki kirletici madde seviyelerinin yükselmesi karbon monoksit değerlerini artırır ve bu da beyin fonksiyonundan ölüme kadar birçok sağlık problemi ile ilişkilidir.

Hava kirliliğinin zararlarından biri de kurşun, cıva ve arsenik gibi toksik parçacıkları içermesidir. Bu maddeler nefesle alındığında, gitgide vücutta birikir ve seviyeleri zamanla tehlikeli bir düzeye gelir. Arsenik kanser riskini artırabilir, cıva sinirsel hasara yol açabilir, doğum kusurlarına sebep olabilir, kurşun ise özellikle çocuklarda öğrenme becerisi ile beyin fonksiyonlarını kötü etkileyebilmektedir. Havada bu maddelerin yüksek konsantrasyonda bulunması ölümcül olabilir.

Hava kirliliğinin etkileri sadece insanlar üzerine değildir. Yanmalı motorların ve enerji üretiminin daha az zehirli bir ürünü karbondioksittir ancak bu bir sera gazıdır. Atmosferde bu gazın çok miktarda bulunması güneşin ısısını içeride tutar ve tutulan ısı arttıkça gezegenin de genel olarak sıcaklığı artmaktadır. 2000-2009 yılları arasındaki on yıl, kayıtlara geçmiş en sıcak on yıl olarak rekor kırmıştır ve bunun sebeplerinden biri de atmosferdeki karbondioksittir.

Prof. Dr. Serap UYSAL

Sol temporal lob antrenör kesimde eksternal boş mesafesinde genişleme dikkati çekmektedir aynı zamanda adrenoid vejetasyon sekonder nazofarinks hava k... devamı