Hiçbir test %100 kesin değildir. Bebekte doğum defekti olsa da test sonucu negatif olabilir. Buna hatalı-negatif test sonuçları denir. Ayrıca bir test sonucu pozitif iken – yani testin sonucu bebekte anormallik olduğunu gösteriyor –bebekte problem olmaması da mümkündür. Buna hatalı-pozitif test sonuçları denir.

Bir tarama testi size doğum defekti olan bir bebeğe sahip olma olasılığınızı söyler. Eğer tarama testleri olasılığın yüksek olduğunu gösterirse, doktorunuz bebeğinizde bir problem olup olmadığını keşfetmek için muhtemelen koryonik villüs örnekleme veya amniyosentez önerebilir.

Birinci trimestre tarama testinin (FTS) Down sendromunu doğru olarak saptama oranı %85’e varabilir. Bileşik tarama testi Down sendromunu yaklaşık %95’e kadar doğru olarak tespit eder.

Anensefali gibi nöral tüp defektlerinin neredeyse %100’ü ultrason esnasında tespit edilir.

Down sendromu için koryonik villüs örnekleme ya da amniyosentezin kesinlik oranı %99’dan fazladır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba, Tek laser operasyonuyla miyop, astigmat ve yaşlılığa bağlı yakını görme kusuru düzeltilebilir mi?... devamı