Çalışan kalpte baypas ile kalbiniz daha güvende

Çalışan kalpte baypas operasyonu önce bir damarla başladı. Zaman içerisinde ilerleme sağlanarak bu operasyonun alanı kalbe giden tüm damarları kapsayacak kadar genişletildi. Bugün artık bu yöntem, uzman ellerde yapıldığı takdirde en çok tercih edilen baypas tekniği...

Op. Dr. Mahmut Akyıldız Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi kaip ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Çalışan kalpte koroner baypas zaruretten doğmuştur. Özellikte akciğer ve böbrek gibi organlarında sorunları olan bir hastaya kalbi durdurarak açık kalp ameliyatı yapmak bu organların durumunu daha kötüye götürebilir.

Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatı, kalbi durdurmadan, kalp akciğer pompasına bağlanmadan atan kalpte gerçekleştirilen bir kalp cerrahisi yöntemidir.

Cerrah, ameliyat sırasında özel stabilize edici cihazlar kullanarak, sadece üzerinde çalışacağı kalp bölgesinin hareketlerini azaltır. Bu sırada kalp, hem vücuda hem de kendisine kan pomaalamaya, yaşam için gerekli tansiyonu oluşturmaya devam eder. Böylelikle, kalp-akciğer pompasının kullanıldığı ve geçici olarak kalbin durdurularak devre dışı bırakıldığı açık kaip ameliyatlarının olası riskleri en aza indirilir.

Açık kalp ameliyatında kalp durdurulur

Klasik açık kalp ameliyatları sırasında, aortaya kross-kiemp konarak kalbin sistemik dolaşımla bağlantısı geçici olarak durdurulur. Klempin operasyon sonunda kaldırılması sırasında çok sayıda mikrokalsifikasyon, yağ, plak embolisine neden olduğu bilinmektedir Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında kros-klemp kullanılmaz, böylece mikroemboli riski en aza indirilir.

Klasik açık kalp ameliyatlarında aortaya kros-klemp yerleştirildikten sonra kalp, kardiopleji adı veriien bir sıvı yardımıyla durdurulur. Bu süre içinde kalp kasına gelen kan akışı kesilir, kalbin beslenmesi operasyon sırasında verilen oksijenli kan kardiyoplejisi iie sağlanır. Oksijenli kan Kardiyopiejisi ile kalbin operasyon sırasında korunması son derece etkili ve modern bir teknik olmasına rağmen, kalbin operasyon sırasında en iyi korunma yöntemi, operasyonun çalışan Kalpte yapılması, normal fizyolojik kalp beslenmesinin devam etmesinin sağlanmasıdır. Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında, kros-klemp kullanılmadığı ve kalp çalışmaya devam ettiği için koroner kalp damarını içinde kan akımının devam etmesini sağlayan intrakoroner şartların kullanılması ile operasyon sırasında mükemmel, en fizyolojik kalp koruması sağlanmasıdır.

Kalp akciğer pompası kullanılmamasının avantajları

Çalışan kalp cerrahisinin yaygın kullanılan bir diğer adı Off-pump koroner bypass cerrahisidir, pompanın kapalı olduğunu ifade etmektedir. Atan kalpte koroner bypass ameliyatları pompa kapalı iken, hasta kalp akciğer pompasına bağlanmadan gerçekleştirilir.

Kalp-akciğer pompası ameliyat sırasında içinde dolaşan kanı etkileyerek vücudun bazı savunma mekanizmalarını tetikler. Normal bir insanın yaşaması için gerekli olan bu mekanizmalar kalp ameliyatı sonrasında kişiye zarar verecek bir düzeye ulaşabilir. Akciğer yetersizliğine, akciğer ödemine neden olabilir. Kalp-akciğer pompasına bağlanan hastalarda operasyon sırasında kan basıncı düşürülmektedir, bu da tüm organlarda özellikle beyin, böbrek, karaciğer ve mide-bağırsaklarda beslenme yetersizliği ortaya çıkarabilir.

Klasik açık kalp ameliyatlarından sonra görülebilen bilinç bozuklukları, davranış değişiklikleri, böbrek yetersizliği, karaciğer enzimlerinin yükselmesi, mide bağırsak hareketlerinin azalması bu düşük kan basıncına bağlı ortaya çıkabilmektedir. Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında, olası bu riskler en aza indirilir.

Çalışan kalp cerrahisi ile başka operasyonlar da yapılabilir

Çalışan kalpte bypass cerrahisi ile en sık koroner bypass operasyonları yapılmaktadır. Ancak kalp akciğer pompasının desteği kullanılarak, kalp durdurulmadan yapılabilen triküspid kapak operasyonları da yapılabilmektedir. Ayrıca kapak operasyonları ile birlikte uygulanacak bypass girişimlerinde, kros-klemp sürelerini kısaltmak amacıyla, koroner bypass girişimleri kalp akciğer pompasının desteği kullanılarak, kalp durdurulmadan, intrakoroner şant kullanılarak yapıldıktan sonra, kros-klemp yerleştirilerek kapak operasyonuna geçilebilir. Kros-klemp sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan bu uygulamalar, kalbin operasyon sırasında daha iyi korunmasını sağlayabilir.

Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatının avantajları

* Kalp fonksiyonlarının daha iyi korunması

* Ölüm oranlarında azalma (özellikle yüksek riskli hastalarda)

* Hastanede kalış süresinin kısalması

* Yoğun bakımda kalış ve solunum cihazına bağlı kalma süresinin kısalması

* İyileşme süresinin daha hızlı olması, operasyon sonrası halsizlik, iştahsızlık gibi yakınmaların daha az olması

* Akciğer yetersizliği, diyaliz gerektiren böbrek yetersizliği ve karaciğer yetersizliğinin daha az görülme ihtimali

* Sinirsel-bilinçsel bozuklukları, davranış bozuklukları, zihinsel fonksiyonlarda azalma veya en ağır haliyle felç şeklinde ortaya çıkan beyin hasarı riskinin azalması

* Kan transfüzyon ihtiyacının oldukça azalması veya hiç olmaması

* Göğüs insizyonlarında infeksiyonlann daha az görülmesi

Hangi hastalarda daha faydalıdır?

* Kalp kasılma fonksiyonları ileri derecede azalmış, kalp akciğer pompasını tolere edemeyecek hastalarda,

* Çıkan aortası ileri veya orta derecede plaklı-kaIsifik olan hastalarda,

* Beyni besleyen karotid arterlerde plak, kalsifikasyon, daralma olan hastalarda; daha önceden felç geçirmiş veya mini-felç (geçici iskemik atak) geçirmiş hastalarda,

* İleri derecede böbrek yetersizliği olan hastalarda,

* Kronik akciğer hastalığı olan hastalarda,

* Koroner arter hastalığına ilave, tedavi altında veya tedavi edilmiş kanser hastalığı olan hastalarda,

* 70 yaş ve üstü hastalarda, çalışan kalpte koroner bypass ameliyat tekniği daha faydalıdır. Kutu

Seçilen yöntem hastaya nörolojik etki etmemeli

Hastalar ve yakınları kalp akciğer pompasıyla ameliyat hastaların sonradan davranışlarında değişiklik olduğunu öne sürerler. Çünkü pompanın hasta üzerinde nörolojik etkileri olabilmektedir.

 

 

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba, 5 yıl önce size yakını görme lazer operasyonu olmuştum .bir yıl önce tekrar yakını görmemeye başladığımdan tekrar yakın gözlüğü kullanmaya ba... devamı