Ağ Tabaka

Ağ Tabaka

Ağ tabaka, gözün arkasındaki ışığa duyarlı tabakadır; ağ tabakada görme siniri ile beyne görsel bilgi gönderen fotoreseptörler (ışık algılayıcıları) vardır. Işık, korneadan gözbebeğine geçtikten sonra ağ tabakaya varır; ardından optik merceklerden ve camsı cisimlerden (göz küresinin içini dolduran jelatinimsi madde) geçer. Ağ tabaka, çubuk ve koni biçimli ışığa duyarlı hücreler içerir; bu hücreler, ışık yoğunluğunu ve renkleri algılamakla görevlidir.

Gözün görme ekseni, merceklerin merkeziyle ağ tabakadaki görüntünün merkezi arasındaki düz bir çizgidir. Ağ tabakadan çıkan bütün sinir liflerinin görme sinirinde birleştiği noktaya görme diski adı verilir.