Akupunkturun ana mekanizması, sinir iletileri üzerindeki etkidir. Sinir iletileri, merkezi sinir sistemi denilen beyin omurilik ve organlar arasında bir aks üzerinde işlerler. Bu iletilerin ciltte de yansıdığı ve dermatom adı verilen bazı noktalar bulunur. Akupunktur tedaviler ve nöral terapiler, bu dermatom alanları üzerinden çalışarak bu iletileri geri aksla beyine, iç organlara göndermektir. Akupunktur infertilite hastalarında da son 15 yıldır tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Tedavi öncesinde, tedavi sırasında ya da embriyo transferi döneminde uygulanabilmektedir. Etki mekanizmasının işleyişi, uygulanan alanlardan yani cilt üzerinde uygulanan alanlardan rahim ve özellikle genital üriner sistem denilen böbrek, rahim ve yumurtalıklara etki eden sinir akslarında kan akımını artırmak ve böylece rahime giden kan akışını artırmaktır. Bir de rahim içerisinde endometrium denilen ve embriyonun yerleştirildiği tabakadaki refleks kasılmaları engelleyerek, embriyonun rahme tutunma şansını arttırmaktır. Temel amaç budur. Bu nedenle, özellikle embriyo transferinden 25 dakika önce ve 25 dakika sonra olmak üzere iki seans şeklinde uygulanabilmektedir. Bunun dışında, tedavi sırasında da, özellikle stres faktörünü azaltmak, prolaktin ve kortizol gibi hormonal düzeyleri dengelemek için de kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalar, özellikle zor hasta grubu denilen hastalarda akupunkturun tamamlayıcı bir tedavi olarak uygulanabileceğini göstermektedir. Zor hasta grubu, önemli bir hasta grubudur. Bu hastalar uzun dönem boyunca infertilite tedavisi görmekte, birçok deneme yaşamakta ancak başarılı bir sonuca ulaşamamaktadırlar. Bu nedenle kadın yaşı ilerlemiş ve yumurtalık rezervi de azalmıştır. Bu hasta grubunda mutlaka bir tamamlayıcı tedavi biçimi, ek bir ön hazırlık dönemi gerekmektedir. Çünkü bu hastaları direkt tedaviye almak, onlar açısından bir avantaj sunmayacaktır. Bu anlamda akupunktur önemli bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Yapılan çalışmalar ise, rutin akupunktur uygulamalarından çok, söz konusu zor hasta grubunda, yaklaşık yüzde 6 ila 15 arasında gebelik oranında bir artış göstermektedir. Özellikle embriyo transferi döneminde akupunktur tedavisi yapılması, yaklaşık 8 ila 10 hastanın birinde ek bir gebelik elde edilmesini sağlamaktadır. Bu düşük bir rakam gibi görünse de, kötü progroslu hasta grubunda önemli bir istatistiktir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

selam kolay gelsin.yapılan tahlillerde sperm morfolojisi %0 çıkıyor.en sonda %60 globozospermi var dend isayı ve harekette sorun yok acaba bu koşulla... devamı