Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmasına göre küresel olarak kürtaj oranı 1000 kadında yaklaşık 28. Bu rakam aslında sabit seyrediyor. Ancak klinik uzman yardımı olmaksızın gerçekleşen kürtajlarda artış var. 1995 yılında uygun olmayan koşullarda gerçekleşen kürtaj oranı % 44 iken bu rakam 2008’de %49’a çıktı. Kürtajların % 86’sı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşiyor. Örgüt bu rakamları “ciddi anlamda rahatsız edici” olarak tanımlıyor. Güvenli olmayan kürtaj dünya çapında anne ölümlerinin temel 5 nedeninden biri. Her 7-8 anne ölümünden biri güvensiz kürtaj kaynaklı. Hastane, klinik dışında veya uygun olmayan şartlarda ve sağlık uzmanlarının gerçekleştirmediği kürtajlar güvensiz kabul ediliyor. Güvenli kürtajlarda ise ölüm ranı yok denecek kadar az. Hatta doğumdaki riskten 14 kat daha az. Güvenli şartlarda yapılmayan kürtajlarda kanama ve ciddi enfeksiyon tehlikesi bulunuyor. Gelişmekte olan ve kürtajla ilgili daha kısıtlayıcı yasaları olan ülkelerde güvensiz kürtaj oranları daha fazla. Bazı Afrika ülkelerinde bu oranların %97’lere çıktığı vurgulanıyor. Kürtajın yasak olduğu yerlerde bu rakamları tespit etmek de daha zor oluyor. Kürtaj oranları fazla değişmese de dünya genelindeki nüfus artışıyla beraber kürtaj sayısı da artış kaydediyor. 2008 yılında 2003 yılına göre 2.2 milyon daha fazla kürtaj gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelerin ortalaması alındığında kürtajla sona eren hamilelik oranının 1995’ten 2008’e %36’dan %26’ya düştüğü görülüyor. Kürtajın yasaklandığı ülkelerde ise bu boyutta bir düşüş gerçekleştiği sonucuna varılmadı. Hatta bazı ülkelerde artış olduğu tespit edildi. Figürler 1990’larda kaydedilen ilerlemelerin kaybedildiği yönünde. Yasak olsa da veya sağlıklarını tehdit etse de, rakamlar istenmeyen hamilelik durumlarında kadınların kürtaja başvurmaya devam ettiğini gösteriyor.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Merhaba ben yasemin yirmi yasindayim 9 11 arası gozlerimde hasar var yedi yıldır gözlük kullanıyorum lazer yaptirmak istiyorum bunu tehlikeli olup olm... devamı