Sözel olmayan öğrenme bozukluğu, genellikle Asperger sendromuyla ilişkili birçok özelliğe sahip bir öğrenme bozukluğudur. Asperger sendromlu çocuklar gibi, sözel olmayan öğrenme bozukluğuna sahip çocuklar da genellikle 2 yaş civarında konuşmaya başlarlar (konuşmanın normal olarak geliştiği yaş). Bu çocuklar, genellikle, okuma ve heceleme için gereken mükemmel bir ezberleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca ilişki kurmaya isteklidirler, ama zayıf sosyal becerileri nedeniyle genellikle başarısız olurlar.

Ama bu iki durum aynı değildir. Sözel olmayan öğrenme bozukluğu olan çocuklar bazı ayırt edici özelliklere sahiplerdir. Bu bozukluğun ayırıcı özelliği, görsel ortamdan öğrenme zorluğudur. Sözel olmayan öğrenme bozukluğu olan çocukların görsel olarak öğrenme yetenekleri zayıf olsa da çoğunlukla, duydukları şeyleri hatırlamada başarılıdırlar. Asperger sendromlu çocuklar da duydukları şeyleri hatırlamakta iyidirler.

Sözel olmayan öğrenme bozukluğuna sahip çocuklar genellikle matematikle ilgili sorun yaşarlar, çünkü matematik çoğunlukla görsel bir bağlamda anlatılır ve bu çocuklar, sözel olmayan muhakeme becerilerinden yoksundurlar.

Asperger sendromlu birçok kişide sözel olmayan öğrenme bozukluğu vardır, ancak hepsinde yoktur. Aynı şekilde, sözel olmayan öğrenme bozukluğu olan birçok kişide Asperger sendromu yoktur. Bu iki bozukluk ayrı olsa da, her ikisinde de bilgiyi işleme açısından benzer farklılıklar vardır ve hastalar aynı tedavi türlerinden fayda görebilirler.

Dr. Dt. Ali Osman Emiroğlu

diş etim çekildi v dişlerim çok küçüldü v beni dişi olmayan yaşlı gibi görünüyorum n yapmalıyım. ... devamı